Sandvik, Funkabo, Mortorp, Ekenäs, Kolboda, Karlslunda, Skälby, Slakmöre och Tvärskog

Igår genomfördes sista kommunfullmäktige före valet. Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder så är det i september. I oktober tillträder nya kommunfullmäktige. Det var ett tämligen lugnt fullmäktige även om antalet interpellationer och frågor var väldigt många.

Idag hade vi sista arbetsutskottet på några veckor. Min kalender är dock fortfarande fylld en bit in i juli. Efter det hoppas jag på åtminstone två veckors ledighet. Ett valår är väldigt intensivt!

Idag togs beslut om ytterligare stöd via bygdepengen. Totalt har vi satt av fem miljoner kronor under 2018. Detta för att kunna stödja olika projekt i hela kommunen där föreningar/byalag med flera kommer in med ansökningar. Kravet är att satsningen ska komma många till del och att den ska vara väl förankrad i bygden. Kraven på administration/papper är enkla. Kalmar ska vara EU-byråkratins motkraft!!

Här är de ansökningar som beviljades denna gång:

* Sandviks Samfällighetsförening vill bygga en ny brygga och sätta upp mer belysning. För det beviljas man 77 000.

* Kalmar Makerspace i Funkabo beviljas 160 000 kronor för upprustning och inköp av nytt material för det mycket uppskattade projekt man driver i Funkabo.

* Mortorps intresseförening vill satsa på Mortorps småskola där man ska genomföra flera aktiviteter, anlägga en vandringsled, boulebana, mobil kiosk och anslagstavlor. För det beviljas man 218 000.

* Karlslunda(Påryd) byalag har kompletterat sin tidigare ansökan gällande vandringsled och får 50 000 kronor.

* Nya Ekenäs samfällighetsförening har också kompletterat sin tidigare ansökan för en båtbrygga och beviljas 93 000 ytterligare.

* Skälby 4H beviljas 300 000 för att bygga gärdsgårdar och vindskydd för både djur och människor.

* Kolboda Båtklubb beviljas 8 000 kronor för utsättning av sjömärken.

* Slakmöre beviljas ytterligare 17 000 i stöd för att kunna förverkliga ett utegym.

* Tvärskogs bygdegårdsförening vill rusta upp badplatsen vid Ryabacken och renovera isbanan. För det beviljas man 225 000 kronor.

* Hossmo sockens hembygdsförening vill skylta upp Kalmarsundsleden och beviljas 25 000 kronor.

Totalt har 4 av 5 miljoner beviljats i olika stöd. Nästa omgång blir i augusti. Det här är insatser som kommer underifrån och som knappast blivit gjorda om kommunen skulle administrera och genomföra alla projekt. Därför är Bygdepeng-modellen ett lysande sätt att få saker och ting gjorda i hela kommunen.

Nu är det snart planutskott. Efter det träff med en reporter, sedan HSB och i eftermiddag Kalmar HC. Imorgon ska jag till Stockholm.

Jag vill med detta passa på och önska alla en Trevlig Midsommar!