Arenan, förskolan, Da Vinci och företagsmätning

Så kom äntligen beslutet att inte heller Högsta förvaltningsdomstolen tar upp Gunnar Rydströms/Jonas Löhnns överklagande av arenan. Gick lite fortare än vad jag trodde.

Nu får vi rådighet över en arena för 50-70 år framåt till en kostnad som sedan flera år redan finns i kommunens budget. Idag motsvarar 7 miljoner 0.18 procent av kommunens budget. I takt med att skatteintäkterna ökar och antalet invånare blir fler så kommer andelen successivt att sjunka.

På arenan kommer både dam- och herrfotboll att spelas. Det kommer bli en ökad användning och inbegripa även ungdomsfotboll den dag då vi går över till hybridgräs.

Precis haft debatt i radio Kalmar kring förskolan och Kalmars expansion. Vi ska ha en bra förskola i Kalmar. Det har vi haft och det ska vi fortsätta ha! Det kommer kräva resurser under nästa mandatperiod. För mig och mitt parti så är det inga svårigheter att göra den prioriteringen av ett mycket enkelt skäl. Vi utlovar inte stora skattesänkningar varken på lokal eller nationell nivå.

Både L och M var med i diskussionen och lovade tämligen runt. Det gör man i princip på alla områden där det uppstår en diskussion i Kalmar. Samtidigt ska man sänka skatten på både nationell och lokal nivå. Det går inte ihop.  På något sätt!

I veckan kom SKL med sin Servicemätning där man frågat 25 000 företagare som haft kontakt med en kommun under året. Man plockar helt enkelt ut uppgifter från varje kommun. Sedan ställer man frågor om hur servicen varit. Det är en bra och kvalitativ undersökning som har fokus på den enskilde företagarna och den enskilda kommunen.

Vi hamnar på fjärde plats i kategorin kommuner med över 40 000 invånare. Nöjdheten är 76 på en 100-gradig skala. Bäst betyg får vi när det gäller bemötande. Riktigt bra!

I eftermiddag är det invigning av utställningen om Leonardo Da Vinci på Kalmar slott. Det är en världsutställning som slottschefen Mimmi Mannheimer efter flera års tjat och uppvaktande fått till oss i Kalmar. Det är faktiskt riktigt stort. Jag tror Kalmar Slott kommer slå alla tiders besöksrekord i år!