Årsredovisning, finansnetto, resultat, skatt och Falkenbergsskolan

Har precis fått Kalmar kommuns årsredovisning. Riktigt bra och intressant läsning om man vill ha en god och översiktlig bild av kommunens verksamhet. Innehåller både genomgång av verksamheten och siffror. På måndag är det kommunfullmäktiges tur att godkänna och diskutera årsredovisningen. Blir säkert en bra diskussion.

Sveriges kommuner och landsting har också en öppen databas som heter Kolada.se där man kan göra egna sökningar om allt mellan himmel och jord.

Nu börjar siffrorna för 2017 komma in i just Kolada och jag roade mig därför med att jämföra resultatet för Kalmar och våra jämförelsekommuner de senaste tre åren. Trots att Kalmar inte har någon stor förmögenhet som kan pumpas in i resultatet så har vi bäst resultat. Det är faktiskt riktigt bra!

Slår man ihop resultatet för 2015, 2016 och 2017 så ser det ut på följande sätt:

Kalmar 10.3 procent i överskott.

Halmstad 9.1 procent i överskott.

Karlskrona 7.5 procent i överskott.

Kristianstad 5.3 procent i överskott.

Växjö 8.6 procent i överskott.

Då kan man ju fråga sig varför en kommun ska gå med överskott? Jo, överskottet tillsammans med avskrivningarna anger hur mycket man kan investera utan att låna. De senaste åren har vi genomfört väldigt stora investeringar i Kalmar utan att låna till dem. Det kommer vi sannolikt att behöva göra framåt men för varje år man slipper det så innebär mer pengar över till personal och verksamhet.

Här kommer också en redovisning av det som kallas finansnettot för jämförelsekommunerna. Det är gamla pengar som finns på banken och som har byggts upp genom årtionden. Avkastningen från detta kan användas rakt in i driften och blir på så sätt en del av finansieringen av verksamheten.

Sammanlagt finansnetto för åren 2015, 2016 och 2017, i procent av kommunens verksamhet:

Halmstad 7.8 procent

Kalmar 1.3 procent

Karlskrona 2.6 procent

Kristianstad 2. 0 procent

Växjö 11.2 procent.

Utan dessa ”gamla” pengar hade en kommun som Växjö gått med ett rejält underskott. Halmstad hade klarat sig med nöd och näppe. Kalmar, Karlskrona och Kristianstad hade klarat överskott men det hade varit lite lägre.

Här ligger huvudförklaringen till olika skattesatser mellan olika kommuner. Hade Kalmar haft samma finansnetto som Växjö så hade det inte varit några problem att sänka skatten utan att verksamheten hade påverkats.

Under 2017 uppgick Växjös finansnetto till 1897 kronor per invånare. I Kalmar var finansnettot 256 kronor per invånare vilket ger cirka 17 miljoner. Skulle Kalmar ha samma finansnetto så hade vi haft 117 miljoner mer att röra oss med. Det motsvarar nästan 1 krona i kommunalskatt vilket inte är lite.

Fördelen med att ha en blogg är att man på detta sätt kan redovisa lite längre och ge lite mer sammanhang än vad som kanske redovisas och beskrivs på några få rader i tidningar eller debatter.

Idag har jag också gjort ett besök på Falkenbergsskolan och samtalat med den energiske och duktige rektorn Per-Ola Jacobson. Det grepp som han och skolan har tagit kring att minska användningen av alkohol och narkotika är jag väldigt imponerad av! Där har vi sannolikt en modell som kan användas av fler framåt.