Om lite av varje

Varit i Stockholm på möten med Svenskt Vatten och SKL. Landade i ett gungigt plan igår kväll. Därefter lite revyträning med härliga gänget i Södermöre-revyn.

Jag är ordförande i SKLs samhällsbyggnadsberedning där vi hanterar allt från civilt försvar till klimatfrågor och bostadsbyggande.

Alltid många ärenden och mycket kunskap som ges genom denna typ av uppdrag. Igår hade vi Översiktsplane-utredningen på plats för att dra de förslag som man sannolikt kommer lägga i sitt betänkande inom kort.

Vi hade också uppe ett yttrande kring ett EU-direktiv som föreslog att allt vatten som går till medborgare ska komma vid det offentliga ledningsnätet. Det är ju en god tanke sett mot de problem man har med dricksvattnet på sina håll i Europa. I Sverige har vi dock inte motsvarande problem och därför måste ”Dricksvatten-direktivet” innehålla möjligheter till anpassningar för varje land. Skulle inte sådana undantag/anpassningar göras så skulle det innebära att landets VA-bolag måste bygga ut kommunalt vatten till samtliga hushåll. Det är omkring 15 procent av alla hushåll som har eget vatten idag. Ofta på landsbygd. Kostnaden för den utbyggnaden skulle vara gigantisk. Det är helt ogörligt.

Ett annat ärende var frågan om belysning på vägar. Det har kommit omfattande protester från framförallt Jämtland där man Trafikverket ställer krav på modernisering av belysningen utmed vägarna för att Trafikverket ska ta över ansvaret. I grunden finns en överenskommelse mellan SKL och Trafikverket kring detta. Nu gäller det att SKL är lyhörda och blir det orimliga konsekvenser så måste det hanteras mellan SKL och Trafikverket. På nästa möte kommer frågan om överföring av statliga vägar till enskilda vägar upp. Där har vi motsvarande diskussion.

Vi ska inte hamna i en diskussion som lite tillspetsat innebär att staten genom Trafikverket först släcker gatlamporna på landsbygden och sedan gör om vägarna från statliga till enskilda med kommunerna som ”Svarte Petter”.

Under veckan har de positiva jobbnyheterna dominerat för Kalmar. Vi har en lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Det ska vi fortsätta ha och därför är det så oerhört glädjande när företag och myndigheter redovisar behov av nyanställningar i vår kommun. Varje jobb är guld värt för både den enskilde och samhället!

Jag läser om en enkät som gjorts till Sveriges dubbel-miljonärer. Enkäten handlar om valet. Man är orolig för att skatterna ska öka och Moderaterna är det absolut helt dominerande partiet i denna grupp med SD som tvåa. Egenintresset ljuger aldrig vare sig för dessa personer eller de partier som man stödjer.

Imorgon lördag har vi årsmöte och partifest med S i Kalmar. Vi ska bland annat ta beslut om vår valsedel. Riktigt kul med så mycket kompetenta och duktiga människor som finns i förslaget. Ska bli en fröjd att gå ut i en valrörelse ihop med detta gäng! Jag är riktigt hoppfull!