E-hälsa och ny Sydost-region!

Idag har vi haft arbetsutskott där E-hälsomyndigheten kom och informerade om sin verksamhet och omlokaliseringen till Kalmar. Självklart är det en väldigt stor omställning för en myndighet att bli omlokaliserad men det har gått riktigt bra!

Farhågorna om att det inte skulle finnas kompetens utanför Stockholm har kommit rejält på skam! Idag är man 110 personer på plats i Kalmar och verksamheten fungerar bra. Nu är planen att rekrytera ytterligare 50 medarbetare vilket naturligtvis är riktigt roligt för oss i Kalmar.

Det stärker mig i uppfattningen att vi gjorde rätt som riktade in oss just på E-hälsomyndigheten.

Med ett mål från regeringen och SKL om att Sverige ska bli världsledande på E-hälsa fram till 2025 så tror jag att vi kommer få se en myndighet som växer ännu mer de kommande åren. Lägg därtill alla företag som också ser potentialen i detta område. Här har vi en möjlig rejäl klusterbildning över tid!

I förra veckan lämnade Kent Johansson och Barbro Holmberg från Indelningskommittén över ett betänkande till regeringen. Denna gång om de statliga myndigheternas regionala indelning.

Man föreslår att Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polisen, Rådet för Europeiska socialfonden, Tillväxtverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten ska få samma regional indelning.

Detta kan man naturligtvis alltid diskutera. Där stänger jag inga dörrar.

Vad som däremot är heltokigt är själva geografin. Man har gjort det oerhört enkelt för sig genom att utgå från de nuvarande sjukvårdsregionerna och delat in Sverige i sex olika regioner.

Med andra ord. På grund av att invånarna i Kalmar län av historiska skäl får åka till Linköping om man är riktigt sjuk så ska också de statliga regionerna byggas utifrån detta.

Vad har sjukvårdsregionerna gemensamt med övrig statlig verksamhet? Ingen är min uppfattning.

Polisen har äntligen börjat få ordning på sin region i Södra Sverige. Vi har ett gemensamt universitet mellan Växjö och Kalmar. Vi har gemensamma sittningar i Sydöstra Sverige kring infrastruktur. Med detta förslag hamnar Blekinge och Kronoberg i en region medan Kalmar hamnar i en annan. Hur enkelt blir det då att diskutera med Trafikverket om ett gemensamt sydostpaket? Eller polisen eller någon annan statlig myndighet?

Jag hoppas att regeringen kastar också detta förslag i papperskorgen och istället fokuserar på att bilda regioner som känns naturliga och som utgår från dagens redan existerande samarbeten!

Det enda vettiga och också mest framkomliga vore att öka antalet regioner med några stycken. En egen region för Sydöstra Sverige med tre län vore naturligtvis det vettigaste. Sedan fördelar man ut regionkontor för de berörda myndigheterna så att alla får någon del. Då skulle detta uppfattas som ett steg framåt och som något positivt!

Imorgon möte på Svenskt Vatten och SKL i Stockholm.