Snö, Krusen, revisionen & sociala medier

Såg att detta inlägg är det 925e inlägget på denna blogg. Lär passera tusen under det här året. Även om min omgivning ibland hävdar att jag har gott minne för detaljer så blir bloggen en väldigt rik källa kring dagsaktuella frågor och skildringar bakåt i tiden.

Gläds naturligtvis åt att det snöar på sportlovet men nu längtar jag efter våren. Inte dumt att ha en fyrhjulsdriven bil när man ska till Stadshuset tidigt på morgonen. Har man en gång skaffat fyrhjulsdrift så behåller man nog det livet ut.

Idag har arbetsutskottet tagit beslut om remissen när det gäller skötsel av Krusenstiernska trädgården. Det är en helt unik stadsträdgård som vi absolut ska värna och bibehålla. Det förutsätter dock att vi också kan nyttja och använda den för teatrar, konserter och härliga fikastunder. Samma resa hade vi när det gäller Kalmar slott för ett antal år sedan. Vi enades med Statens fastighetsverk om en utvecklingsplan som syftade till att göra slottet än mer tillgängligt och locka ännu fler besökare. Det har blivit en succé!

I förra veckan kom kommunens revision till arbetsutskottet och drog sin rapport om upphandlingar. Rapporten är bra. Den pekar på brister som ska åtgärdas. Det är därför vi har en revision.

En stor del av kritiken handlar om otydlighet i upphandlings- och inköpsprocessen. Till stor del är detta åtgärdat genom beslutet om ny upphandlingspolicy som kommunfullmäktige antog i december. I samma veva var revisionen klar med sin granskning. Man valde att inte ta hänsyn till det nya beslutet i sin granskning eftersom det ytterligare skulle försena rapporten. Kan vara bra att veta.

Jag vill vara glasklar med att Kalmar kommun ska ha bra rutiner på detta område. Behövs beslut som tydliggör detta så ska dessa beslut tas. Otillåtna direktupphandlingar ska överhuvudtaget inte förekomma!

Nu ska Servicenämnden få samma dragning som arbetsutskottet fått och därefter ska ett yttrande skrivas till revisionen om de åtgärder som ska vidtas.

Jag läser Twitter och andra sociala medier ganska regelbundet. Tycker mig se tendenser som gör mig orolig. Rena hetsjakter mot enskilda, överdrifter och påhittade historier. Jag tror alla behöver sansa sig en aning. Annars kommer detta valår göra att tilltron till politik och demokrati allvarligt skadas.