Rifa, exploateringar och investeringar utan lån!

Idag har vi haft kommunstyrelse. Gick tämligen fort. 15 ärenden på ett par timmar.

En del motioner och försäljningsärenden. Bland annat tog vi beslut om att sälja ett markområde vid Kungsgårdsvägen, en tomträtt i Lindsdal och ett område på Karlssons äng. Total försäljningsintäkt blev 31 miljoner vilket innebär att vi redan i februari är hemma med budgeten för exploateringar.

Det är dock en sanning med modifikation eftersom det är en bruttointäkt. Vi har också kostnader som gör att nettointäkten blir mycket lägre. Hur eller hur så känns det bra.

Numera avsätter vi också en del av våra exploateringsintäkter för driftskostnader av vägar mm för kommande år. Det har inte gjorts tidigare. Det innebär att resultatet för kommunen kommer bli lägre men det innebär också att dagens politikergeneration inte skjuter kostnader till framtida kommunalråd. Rimligt och rätt!

Vi tog också detaljplan och exploateringsavtal för Rifa-området. Det blir mellan 600-700 bostäder, p-hus, handel och park. Äntligen!! Denna fråga har följt mig under alla år som kommunalråd. Det har varit många och långa förhandlingar för att landa detta. Nu är det på plats och det innebär en helt ny stadsdel i Kalmar.

Sent igår kom också det preliminära bokslutet för 2017. Det landar på plus 136 miljoner kronor vilket är det näst bästa i Kalmars historia. (Om man bortser från de år då det gjorts stora enskilda försäljningar, tex 50 procent av Kalmar energi eller Rikshemsaffären).

Jag är väldigt nöjd med resultatet. Det innebär att våra finansiella mål slås med råge. Under de senaste åren har det ackumulerade resultatet vuxit till 406.9 miljoner. Jag vet att det finns synpunkter på att kommunen gör bra ekonomiska resultat. Jag har respekt för uppfattningen men anser att den är fel. Har man ordning och reda i ekonomin så står man starkare i sämre tider. De kommer!

Dessutom! Vi har investerat 393.3 miljoner kronor utan att låna!!

Utan ett bra resultat får man låna till investeringar och det äter i sin tur på resultaten kommande år. För varje år som vi kan genomföra våra investeringar utan att låna så är det bingo.

De kommande åren står vi inför väldigt stora investeringar och då kommer vi inte klara det utan att låna till en del. Detta samtidigt som kommunsektorn som helhet bedöms få en tuffare ekonomi. Då gäller det att bygga krockkuddar.

Vi har under mandatperioden genomfört en effektivisering på 1 procent per år i 3 år. Många har varit kritiska till detta men utan denna effektivisering hade vårt resultat varit 80 miljoner lägre, dvs 56 miljoner. Räknar man bort exploateringsintäkter, finansnetto med mera så hade vi inte klarat våra finansiella mål. Vi hade definitivt inte klarat våra investeringar utan att låna till en del.

Det är inte alltid roligt att vara politiker. Ibland får man stå för beslut som är nödvändiga men jobbiga. För mig handlar det många gånger om just ekonomi. Självklart är det roligare att säga ja men allt som oftast är man tvungen att säga nej.

Just när det gäller investeringar så fick vi idag en intressant siffra.

Sedan 2013 har Kalmar kommun investerat för 1.8 miljarder i nya skolor, förskolor, vägar med mera. Trots detta så har vi fortfarande idag en låneskuld på 720 miljoner, samma belopp som vi hade år 2013. Jag tycker det är en väldig styrka och den börjar nu också synas i vår soliditet som uppgår till 50.5 procent, räknar man in pensionsskulden så är soliditeten 16.5 procent, en väsentlig skillnad mot för några år sedan då vi hade en negativ soliditet i Kalmar.

År 2013 hade Kalmar 63 887 invånare.

År 2017 hade Kalmar 67 426 invånare.

Det innebär att låneskulden per invånare år 2013 var 11 269 kronor. Låneskulden per invånare är 2017 10 678 kronor.

Detta samtidigt som vi investerat 1.8 miljarder och samtidigt som kommunens intäkter stigit kraftigt. år 2017 hade kommunen intäkter på cirka 3.7 miljarder. Det vill säga 5 gånger högre intäkter  än den samlade låneskulden.

Skulle man räkna om det till en familj som sammanlagt tjänar 50 000 kronor i månaden, dvs 600 000 om året, så skulle deras lån för en bostad ligga på 120 000 kronor. Inte så många i Kalmar som är så lyckligt lottade..

Det mest intressanta med kommunens ekonomi kommer dock i årsredovisningen där siffror ställs mot den kvalité som levereras. På det området har Kalmar också blivit mycket bättre de senaste åren. Kommunens personal gör ett fantastiskt arbete! Det är de som gör jobbet, varje dag, året om!