Minskad brottslighet i Kalmar!

Idag presenterade Polisen sin stora Trygghetsundersökning för 2017. Det är den största undersökning som varje år genomförs i Kalmar. 3 900 enkäter skickas ut till medborgare i 13 olika delar av kommunen. Svarsfrekvensen är över 60 procent.

Kalmar har ju som mål att vara en av landets Tryggaste residensstäder och mätningen bekräftar mycket glädjande att vi också är det!

Här är några av de fakta som presenterades idag:

* Normalvärdet för Trygghet är 2 på en 6-gradig skala. Kalmar ligger på 1.53. Helsingborg ligger på 2.78, Malmö på 2.53. Det som sticker ut är att känslan av otrygghet är nästan lika hög i Mönsterås med 2.53 och Högsby på 2.21. Mest trygga känner sig invånarna i Borgholm med 1.06.

* Kvinnor och yngre känner sig mer otrygga än äldre. Ingen grupp går dock över normalvärdet 2 på den 6-gradiga skalan.

* Den mest intressanta och kanske viktigaste siffran i hela undersökningen är andelen som inte utsatts för brott. Förra året var den siffran 84. 2017 ligger siffran på 86. Det är alltså färre som utsatts för brott! Det är ju inte direkt bilden man får när man läser tidningar eller sociala medier… Så låg har inte utsattheten för brott varit sedan 2012!

* Förbättringar har skett när det gäller kvinnor som antastats, utsatthet för fysiskt våld, skadegörelse och frågan om Polisen bryr sig.

* Förtroendet för polisens arbete bland boende på Kvarnholmen har ökat kraftigt. Tittar man tillbaka några så har det krogrelaterade våldet minskat med över 60 procent!

* Det finns också nedbrytningar på 13 områden i Kalmar. Samtliga har i jämförelse med förra året förbättrade värden med ett undantag och det är Ljungbyholm/Trekanten där man upplever bekymmer med buskörning och oro för inbrott.

* Det riktigt glädjande resultatet är Smedby där 92 procent inte varit utsatta för brott. Det är en av de bästa siffrorna i landet.

Kalmar kommun har ett väldigt nära samarbete med Polisen. Vi gör egna insatser i form av ordningsvakter, nattvandring, grann-samverkan, inrättande av Trygghets och Larmcentral och mycket förebyggande arbete.

Det är riktigt kul att se att detta arbete samlat ger resultat.

Jag är övertygad om att just Trygghetsfrågorna är väldigt viktiga när det gäller attraktiviteten för en stad eller en kommun. Nu fortsätter vi arbetet för att se till att siffrorna blir ännu bättre år 2018!

Läste imorse att personer med anknytning till kriminella gäng har gripits och att de haft som ambition att etablera sig i Kalmar. Det är i grunden en polisiär fråga men självklart ska vi som kommun göra allt vad vi kan för att förhindra en sådan etablering. På den punkten ska vi som kommun vara väldigt tydliga!