Mätning, Oxhagshemmet, Vindkraft & Årets Smålänning

Har haft några riktigt lediga dagar över jul och nyår där jag medvetet försökt att ligga lågt med mobil, mail och sociala medier. Har varit gott! Nu är man dock på banan igen. Full kalender och härliga möten med människor!

2017 har jag sammanfattat i en artikel i Barometern dagarna före jul. Känns som ett av de bästa åren för Kalmar. Har ni bommat artikeln så finns länken här.

http://www.barometern.se/debatt/en-hoppfull-julhalsning/

Idag har vi haft årets första möte med Kommunstyrelsen. Vi började med en dragning om SCBs medborgarundersökning för Kalmar. Vi har varit med varje år sedan starten 2005. Då var det inte någon munter läsning direkt. Det är det däremot nu. Vi ökar på alla områden och ligger över riksgenomsnittet på alla områden.

I de tre huvudområdena Nöjd Region index, Nöjd Medborgarindex och Nöjd Inflytandeindex så ligger vi på femte, tredje respektive femte plats av de deltagande 131 kommunerna. Det var inte särskilt många frågor från oppositionen på den dragningen…

Vi tog också beslut om ett 25 årigt hyresavtal när det gäller ombyggnationen av Oxhagshemmet. Där blir från och med 2019 ett 50-tal moderna korttidsplatser med rehabilitering och träningsmöjligheter. Här blir också två avdelningar med vård och omsorgsboende. Jag är stolt över den utbyggnad som vi de senaste åren gjort i Kalmar. Smedby, utbyggnad av Jungmansgården, Berga och Varvsholmen. I Norrliden blir det invigning av ett nytt boende i mars och det är på gång byggnation på södra området och i Lindsdal.

När andra kommuner nu yrvaket konstaterar att vi blir fler äldre så är vi redan i full fart med utbyggnaden och har en tydlig strategi som gör att vi kommer netto öka antalet platser riktigt rejält. I förra veckan läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om den extrema platsbrist som finns i många kommuner. Att nu bygga ikapp detta på kort tid är väldigt svårt och dyrt. Vår planering startade 2008-2009 och det är först nu som det börjar ge effekt i nya platser.

Det blev diskussion på Kommunstyrelsen om huruvida kommunen ska tillåta Kalmarhem att köpa in 4 andelar i ett vindkraftverk i Rockneby. Investeringen är på 1.8 miljoner och hela köpesumman är i princip betald på två år. Oppositionen hade principiella invändningar. Jag tycker det är riktigt bra att vi har kommunala bolag som går i bräschen för en bättre miljö och när man dessutom kan göra det med en pay off på två år så är det bara att tuta och köra!!

Vi tog också beslut om att peka ut kommunens revisorer som mottagare av tips kring mutor, korruption eller dylikt. Detta genom en så kallad ”whistle-blower funktion”. Sådant ska inte förekomma i den kommunala verksamheten så alla steg som tas är positiva. Denna inriktning togs som ett svar på en granskning från kommunens revisorer. Det ska tilläggas att det i rapporten påpekas att Kalmar redan idag har bra funktioner och kontroller för att motverka detta.

Jag svarade på ett Facebook-inlägg igår som föreslog att Öland och Kalmar skulle bilda en kommun. Det tror jag vore bra! Även Torsås bör vara med i en framtida Kalmarsunds kommun.

Utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning, ekonomi och annat kommer vara gigantiska de kommande åren. Jag tror vi måste se lite större kommuner runtom i landet, framförallt söder om Dalälven. Alla sådana diskussioner måste dock börja med ett fokus på att alla delar av en sådan ny kommun ska kunna få BÄTTRE förutsättningar än idag. Att bara göra en ny kommun och lägga alla funktioner i en ny centralort tror jag är ett mycket effektivt sätt att skapa blockeringar och sämre förutsättningar än innan. Ska man göra detta så ska det vara för att det ska bli bättre för invånarna och de olika delarna av den nya kommunen.

Vid Nyår noterade jag att radio Jönköping utsett ”Årets Smålänning” Är tydligen en tradition. Lika stark är tydligen traditionen att det bara är folk med anknytning till Jönköpings län som kan utses. Väldigt märkligt tycker jag! Skulle vara som Byalaget i Halltorp utsåg Årets Kalmarbo men det får bara utses personer från just Halltorp.