E22 och Gröna Näringar

Har idag haft två riktigt härliga invigningar! Först E22 och förbifart Rinkabyholm där Trafikverket stod för programmet i ett tält vid Rinkabyvallen. Det var mycket folk på plats vilket visar på hur efterlängtad denna investering är.

Jag passade på att hylla min företrädare Kjell Henriksson och Kalmars fd utvecklingschef Lars Malmborg. De har i många år drivit på för en utbyggnad av E22 eller E66 som den också hette förr.

Redan 1999 skrev kommunalrådet Kjell Henriksson till alla kollegor utmed E22 om behovet av en samordnad kampanj för att få något att hända. Efter det blev det både brev till statsminister Göran Persson och andra berörda. Tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren bildades ett bolag som hette E22 AB. Nu 18 år senare har detta kampanjande givit resultat. Ett antal sträckor har blivit bättre och totalt har det investerats 4 miljarder i E22. Mer kommer i den nationella plan som nu är ute på remiss.

I Kalmar blev det skarpt läge under min tid som kommunalråd. Efter vägutredningar och planarbete hamnade vi i en förhandling med Trafikverket i regionen. Under förutsättning att vi förskotterade drygt 200 miljoner så kunde vi komma med i nationell plan. Det blev liv och mycket diskussion i kommunfullmäktige men vi tog beslut om förskottering. Processen kunde rulla igång. Utan detta beslut så hade vi inte varit igång än. Före årsskiftet i år så får vi också tillbaka de sista miljonerna från Trafikverket.

För Kalmar och Sydöstra Sverige är denna satsning väldigt viktig. Det ger en rundare kommun med kortare restider och det närmar oss Karlskrona rent tidsmässigt. Inom några år byggs också Bergkvara och Jämjö, då kortas restiden ytterligare. När vi tog förskotteringsbeslutet i kommunfullmäktige så hade både Mönsterås och Jämjö samma möjlighet. De sa nej.

När det gäller Rinkabyholm så öppnas också möjligheterna upp att bygga upp emot tusen bostäder. Kommer bidra rejält till bostadsproduktionen de kommande tio femton åren.

Efter det så var det dags för invigning av Svenska Lantmännens anläggning på Flygstaden. Jag höll ett tal om potentialen i de Gröna Näringarna. Jord och skog är framtiden. Det är en näring som kommer gå bra i framtiden. Varför det då?

Jo:

År 2030 är vi en miljard fler människor på jorden. I framförallt Asien ökar levnadsstandarden och då efterfrågas högre kvalité på maten men också mer kött och mjölkprodukter. I Kina där befolkningsökningen är stor finns 20 procent av världens människor men bara 8 procent av åkerarealen. Varför tror ni den svenska regeringen satsar på exportfrämjande av livsmedel till just Kina?

I hela världen är det fokus på vad vi äter. Det gynnar svenskt lantbruk med låg antibiotika användning och höga krav på djurskydd. Lägg därtill klimatförändringarna som faktiskt kan innebära att delar av världen och Europa får sämre förutsättningar medan Sverige till och med kan få bättre förutsättningar, inte minst i Sydöstra Sverige.

Lägg därtill en nationell livsmedelsstrategi som är beslutad i bred politisk enighet. Målet där är att på ett hållbart sätt öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta mål ska omsättas i handlingsplaner som ska stödja ökad produktion. Det är något helt annat än det läge vi haft tidigare.

Lokalt står vi väl rustade. Vi har duktiga lantbrukare men också väldigt mycket förädlingsindustri koncentrerad till vår region.

Vi har Sveriges största slakteri på gris och nöt. På kycklingssidan är vi näst störst. Vi har Sveriges nyaste foderfabrik. Vi har i regionen landets största äggproduktion. Vi har Arlas all produktion av rund hård ost. Vi har stor del av potatis, lök och baljväxter.

Därtill har vi god samverkan inom de Gröna Näringarna och det omgivande samhället. Dagens artikel om samverkan mellan Kalmar kommun, Arbetsförmedlingen och KLS om en lärlingsutbildning är ett exempel på det.

Lägg därtill skogen och Södras investeringar, ökat trähusbyggande och ökad förädling så inser alla och envar att de Gröna Näringarna är en oerhört viktig basnäring för vår region. Det är dessutom en basnäring som kommer att växa i betydelse och ekonomisk styrka.

Självklart finns det utmaningar med kompetensförsörjning, hållbarhet och vattentillgång men även på det området tycker jag att vi jobbar på och ser lösningar. Att kollektivtrafiken drivs på biogas är en nyckel. Musselodlingar, våtmarker och ökad teknik är andra satsningar som gör mig hoppfull om att vi ska kunna klara framtiden.

I samband med Lantmännens invigning idag så förutspådde jag att vi inom några år kommer att inviga en utbyggnad! Den som lever får se men jag tror att jag får rätt.