Kris, ensamkommande, ”regeringsfrågan” & LRF

Nästan två dagar denna vecka avsatt för den stora övningen kring kärnkraft. Kalmar kom lindrigt undan i de olika scenarios som inträffade så det blev tid till annat. Tror det är väldigt bra med denna typ av övningar. Förr eller senare händer något och då är det bra att ha övat.

Jag har under mina år som kommunalråd varit med om två riktigt skarpa händelser som innebar att man fick släppa allt annat. Det ena var Berga-branden och det andra var den stora skogsbranden utanför Påryd. När det gäller Påryd så var marginalerna riktigt små. Hade vinden vridit en aning och branden därmed hotat samhället så hade vi med stor sannolikhet fått gå igång med Krisledningsnämnden. När man gör det så innebär det att allt beslutsfattande görs av just Krisledningsnämnden. Gällande delegationer mellan nämnder och styrelser upphör. Då är kommunen ”ett” oavsett vilken förvaltning eller vilket bolag man tillhör. Nu behövdes inte det när det gäller skogsbranden som tur var.

Jag tycker det är bra att man nått en uppgörelse när det gäller ensamkommande barn. Handläggningstiderna har varit på tok för långa, åldersklassningen för rättsosäker och läget i Afghanistan för oroligt. I Kalmar har vi exempel på individer där man medicinskt har säkerställt att de är syskon men de är födda olika månader under samma höst. Det är ju faktiskt medicinskt omöjligt i praktiken! I teorin är det helt okej och det är teorin som gäller i asylprövningen. Gör om och gör rätt!

I måndags hade vi kommunfullmäktige med beslut om budgeten för de kommande tre åren. Med stor majoritet togs beslut som innebär god ekonomi förenat med stora satsningar på välfärd, landsbygd och föreningslivet. En av de bästa budgetar jag varit med om!

Under budgetfullmäktige förde jag upp ”regeringsfrågan”. Detta eftersom det är tio månader kvar till nästa val. Vi har också en sittande majoritet som lagt en budget som vi är tydliga med att vi också går till val på. Samtidigt har vi en opposition som säger sig vilja ta över och bilda en ny majoritet. Då ställde jag två mycket enkla frågor:

* Vilka ska ingå i den tänkta nya majoriteten?

* Vilka politiska frågor ska ni driva?

Det blev lite surt på oppositionssidan. En pseudodebatt sa någon. Jag tycker det är fullt rimligt att man är tydlig med dessa frågor. Särskilt mot bakgrund av att man sakpolitiskt haft olika uppfattningar i samtliga större frågor den senaste mandatperioden.

Majoriteten i Kalmar har idag 36 av 61 mandat. S har 28, C 5 och V 3. Oppositionen har 25 mandat av 61. M har 9, SD 6, L 4, Mp 4 och Kd 2.

I de två senaste valen har mandaten rört sig mycket marginellt mellan opposition och majoritet. Däremot har det flyttats mandat inom majoritet respektive opposition. M tappade exempelvis 4 mandat till SD i senaste valet och S tappade 1 mandat till V. I övrigt inga förändringar.

Även om M, L och Kd naturligtvis drömmer om att mer än fördubbla antalet mandat från 15 till 31 och få egen majoritet så är det knappast sannolikt. Oppositionens enda chans är att gå ihop som ett och samtidigt öka 6 mandat. Detta kräver dock att man tar med SD i regeringsunderlaget och det är där stenen finns i skon.

Nuvarande majoritet är övertydliga med att vi hellre går i opposition än regerar med aktivt eller passivt stöd från Sverigedemokraterna.

När jag ställde frågan om detta i fullmäktige så var L och Mp glasklara med att de inte kommer regera med stöd av SD. Moderaterna och Kd vägrade svara. Inte heller det så konstigt. Partiledningarna i dessa partier har i princip givit grönt ljus för att samarbeta med SD lokalt. (Enorm skillnad mot Fredrik Reinfeldts linje!)

I praktiken innebär det att vi i ”regeringsfrågan” har tre block i Kalmarpolitiken.

Ett med nuvarande majoritetspartier.

Ett med L och MP.

Och ett med M, Sd och KD.  

Ska bli spännande att följa detta fram till valet. Jag tror varken väljare eller media kommer acceptera otydliga besked i denna fråga. Man vill veta hur regeringsalternativen ser ut. Både nationellt, regionalt och lokalt.

På fullmäktige hävdades det också att det var 23 år sedan de borgerliga partierna lade en gemensam budgetreservation. Det är fel. Senaste gången var inför valet 2010. Då var det en mig närstående som lyckades få ihop hela alliansen i en gemensam budget. På den tiden ingick också Centern i alliansen och man lade inte som denna gång särskilda partiförslag vid sidan av.

I det efterföljande valet låg M kvar på sina 13 mandat, Centern kvar på sina 5, Liberalerna kvar på sina 4, KD tappade två mandat till 2.  S ökade till 29 mandat, Vänsterpartiet tappade ett mandat till 2, Miljöpartiet ökade 1 mandat till 3 och SD låg kvar på 2 mandat.

Till min stora glädje har LRF börjat utse landets Grönaste kommun. I år vann Varberg och Kalmar är med på tio i topp listan. Där ska vi absolut ligga. Vi jobbar väldigt mycket med de Gröna Näringarna. Nästa år tror jag vi tar hem det!