Sydost måste få växa ihop!

Trafikverkets förslag till nationell plan blev mager för Kalmar län även om man också ska se till de ljusglimtar som finns.

Att utbyggnaden av E22 fortsätter är väldigt bra. De senaste årens fokus på just E22 från söder till norr har börjat ge effekt. Vägen har definitivt blivit bättre. I november öppnar förbifart Rinkabyholm och i den nya planen finns förbifart Bergkvara och Söderköping med. Det finns också skrivningar om Jämjö. Det är bra.

På tågsidan är det väldigt magert även om mötesstation i Skruv är med. Det är den återstående mötesstationen mellan Kalmar och Växjö. När den är byggd så kan pendeltågstrafiken maxas rejält. Sedan tidigare har Trekanten, Åryd och Örsjö byggts. Nu kommer den fjärde. Stångådalsbanan finns inte alls med bland objekten vilket är riktigt tråkigt.

Nu ska Trafikverkets förslag ut på remiss. Efter den remissen kommer regeringens förslag. Min inriktning mot regeringen är att försöka få till en skrivning där Trafikverket ges i uppdrag att särskilt titta på hur man kan skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. Med det som utgångspunkt bör vi få till en förhandling av samma slag som Sverigeförhandlingen har gjort med storstäderna om ett rejält infrastrukturpaket där staten lägger ett antal miljarder och de tre länen lägger lika mycket. Mot den bakgrunden var det bra att nya infrastrukturministern Tomas Eneroth lyfte bostadsproduktionen som en parameter. Där ligger både Växjö och Kalmar bland de bästa i landet, sett till produktion per tusen invånare. Just bostäder har varit ingången för Sverigeförhandlingen mot storstäderna. Sydöstra Sverige bör få samma chans att växla bostäder mot infrastrukturmedel som till exempel Stockholm.

I samband med Ironman bjöd jag in mina kollegor i Växjö och Karlskrona för att diskutera infrastruktur. Vi enades om att skriva likalydande remissvar nu under hösten. Det skulle i så fall vara första gången som det sker. Någonsin. Det är där vi får börja. Sydöstra Sverige förtjänar att få samma chans som alla andra när det handlar om satsningar på infrastruktur!

Utifrån Kalmars perspektiv så är det dubbelspår Kalmar Växjö och Stångådalsbanan som gäller.