Nybloggat om Ironman, Kött & pooler

Oppositionsrådet Christina Fosnes är återigen ute och försöker kleta fast en pamp-stämpel på mig. Också denna gång rör  diskussionen pooler och Kalmarhem. Nu försöker hon göra gällande att kommunfullmäktige inte får ge uppdrag till de kommunala bolagen.

Så här står det i ägardirektiven till samtliga kommunala bolag:

”De kommunägda bolagens verksamhet och förhållandet till kommunen regleras genom:

* Kommunallagen, Aktiebolagslagen samt alla andra lagar och förordningar.

* Bolagsordning

* Ägardirektiv

* Kalmar kommuns budget och planering.

* Särskilda direktiv från Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Uppdraget att utreda pooler gavs till Kalmarhem i den budget som kommunfullmäktige tog i juni 2016. Moderaterna och Christina Fosnes stod bakom det uppdraget. Man har också ställt sig bakom ägardirektivet ovan. Antingen så vet inte Christina Fosnes vilka beslut hon är med och fattar eller också har hon drabbats av valfeber drygt ett år före valet.

* Hittills i år har flygtrafiken på Kalmar Öland Airport ökat med 12.3 procent. Snittet i riket är 7 procent.

* Är fortfarande hänförd över Ironman och hela förra veckan. Vilka prestationer som utförs av dessa atleter från 54 länder. Vilket jobb som organisationen och alla volontärer lägger ner. Jag hoppas verkligen alla förstår vilket värde detta har för Kalmar!

I helgen passade jag också på att bjuda in Karlskronas kommunalråd Patrik Hansson, Växjös kommunalråd Per Schöldberg och Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson. Tillsammans med den nya landshövdingen Thomas Carlzon hade vi en lunch där vi diskuterade möjligheten att över tid skapa en helt gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. Ett väldigt bra samtal som bland annat tog upp vikten av att vi gemensamt kämpar för dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta. Med det på plats så är ni nere i 45 minuters restid.

* Har ni missat höjdpunkterna från helgens tävling så kommer filmen här:

* På arbetsutskottet idag så tog vi beslut om en del upphandlingar av livsmedel. Sedan tidigare är allt kött från nöt och gris upphandlat, det kommer från Charkett som i sin tur tar allt kött från KLS. Bra! Nu gällde det bland annat kyckling och där gick upphandlingen till Martin & Servera som tar 20 av 25 kycklingprodukter från Guldfågeln. Känns också bra! Vi fortsätter ställa krav på salmonellafritt, minimal användning av antibiotika och Svenskt djurskydd eller motsvarande.

* Imorgon ska jag till Stockholm för ett möte med LRFs nya förbundsordförande Palle Borgström. Detta i min roll som ordförande i Svenskt Vatten.

* Kalmar kommuns fd revisor Ruth Gunarsson har fört en envis kamp mot kommunen och hävdat att vi har gjort fel när det gäller avgifter för transporter av avlidna. Omsorgsnämnden har givit henne rätt och nu görs systemet om. Så ska en kommun agera. Har vi fel så ska vi naturligtvis rätta till det. Heder åt Ruth!

* Nu lite möten om bredband innan jag ska hälsa alla Kalmars nya studenter välkomna till oss! Hoppas regnet uteblir.