Årsredovisning, befolkning & polisen

När jag möter människor som är nya i politiken så brukar man få skicka med lite råd. Det kan handla om allt från att hitta balans mellan politik och fungerande familjeliv till relationen mellan tjänstemän och politik.

Ett mer handfast råd brukar vara att läsa den aktuella kommunens årsredovisning. Den brukar ge en väldigt bra och lättläst bild av läget i en kommun. Från område till område varvat med statistik och ekonomi. I tisdags var årsredovisningen uppe i kommunstyrelsen. Här är en länk för den intresserade:

http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KS/HandlingarKS/2017KS/20170404_KS/Handlingar/03_Arsredovisning_2016.pdf

Vi har nu fått de preliminära siffrorna för befolkningsutvecklingen första kvartalet. Kalmar har ökat 218 personer sedan årsskiftet, det är den näst högsta ökningen någonsin. Sedan första kvartalet förra året har vi nästan växt med 1 000 personer. Flyttnettot mot Sverige var +142 och mot utlandet +91.  Just första och andra kvartalet brukar vara lite kämpiga för Kalmar. Vid ett antal tillfällen har vi minskat i befolkning just kvartal 1 och 2. Mot den bakgrunden känns dessa siffror väldigt bra.

Det finns inget egenvärde i att växa men vill vi locka investerare och få till statliga satsningar på infrastrukturen så måste vi växa i paritet med andra residensstäder. Det gör vi numera!

Idag kom beskedet från finansminister Magdalena Andersson att polisen får ytterligare 700 miljoner bara i år. Sedan tidigare har man givit besked om ytterligare 2 miljarder till 2020. Det är helt nödvändigt. Kriminaliteten måste stoppas och samhället måste vara stenhårda både mot brottsligheten och dess orsaker. När nu statsfinanserna är goda hoppas jag på rejäla, långsiktiga och permanenta satsningar på följande områden:

1. Skola, sjukvård och äldreomsorg genom rejält höjda och varaktiga statsbidrag. 10 miljarder per år i höjning till 2022 skulle göra det möjligt att klara den puckel kommun- och landstingssektorn står inför.

2. Stor och varaktig satsning på polisen och militären.

3. Fortsätt att ta bort pensionärsskatten. Första och andra steget är taget, fortsätt med ett tredje och fjärde fram till 2022.

Nu ska jag snart sätta mig på tåget till Göteborg och partikongressen.