Vatten, demokrati & Södermöre

Några korta:

* Om man som politiker inte har samma uppfattning som författaren Tomas Arvidsson så är man odemokratisk och maktfullkomlig. Intressant syn på just demokrati.

* Hela Kalmar växer. I många kommuner så sker huvuddelen av all byggnation och kommunala investeringar i centralorten. Så gör vi inte i Kalmar. Det ger nu också resultat, Södermöre kommundel växte under 2016 med 1.8 procent medan övriga kommunen växte med 1.26 procent.

* Jag börjar tycka synd om alla de liberaler och centerpartister som i januari hyllade sina respektive partiledningar för att man tog så starkt avstånd från SD och att skicka ut Sverige i kaos genom att fälla budgeten. Nu två månader senare så vill Centern bryta ut delar av budgeten och Liberalerna vill pröva misstroendeförklaring mot finansministern. Allt med stöd av SD som man för två månader sedan inte ville ta i med tång. Nu finns tre olika linjer inom den före detta alliansen. Varje dag är det ett nytt drama. S har sedan regeringen tillträdde öppnat för samarbete över blockgränsen. Antingen är vi på väg dit nu eller också finns det faktiskt risk för nyval. Vem vinner på det drygt ett år före valet? Misstron mot politik bara ökar.

* Var igår på LRF Sydosts stämma i Kosta och talade om Landsbygdskommitténs förslag. Fick bra gensvar för förslagen och framförallt för att vi lyckats sy ihop en bred enighet kring dem.

* Idag deltar jag på en nationell konferens i Kalmarsalen kring vattenfrågor. Ett riktigt bra program och väldigt mycket folk från hela landet. Problemet med brist på vatten kommer öka framåt. Vi behöver titta på nya lösningar för att hantera detta. Det gör vi nu i Kalmar. Kommer berätta mer om det på konferensen.

Det som nu prövas går kort och gott ut på att rena vattnet som kommer från reningsverket så pass mycket att man kan använda det för infiltration. På det sättet sluts ”Vattenkretsloppet”. Det är den typen av lösningar vi måste hitta för samtidigt måste vi möta utmaningarna kring att öka livsmedelsproduktionen både i vår region och i världen. Befolkningen kommer öka med en miljard till 2030 samtidigt som den odlingsbara marken globalt ser ut att minska. Vi måste säkerställa att vi inte hamnar i en konflikt mellan dricksvattenförsörjning och ökad livsmedelsproduktion. Detta samtidigt som vi måste säkerställa att utsläppen av kväve och fosfor minskar. Den typen av utmaningar gillar jag!!