Bidrag, Oxhagen & nej till tvångsgifte

I fredags presenterade SCB ny statistik som visade att andelen som lever på bidrag är den lägsta sedan SCB började mäta. Detta trots att befolkningen har ökat kraftigt.

Man redovisar även detta på kommunal nivå. Kalmar har en lägre andel som lever på bidrag än riket. Vi ligger också rejält under våra jämförelsekommuner som är Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad.

I förra veckan presenterades också siffror som visade att ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år.

Föranleder detta några stora rubriker?  Tänk er själva om det varit tvärtom. Tänk om SCB kommit fram till att andelen som lever på bidrag nu är den högsta någonsin eller att ungdomsarbetslösheten är den högsta på 13 år. Helt ärligt så är jag övertygad om att detta hade förorsakat sida efter sida i både lokal och nationell media.

Igår hade vi kommunfullmäktige. Antog bland annat detaljplan för Oxhagen. Förslaget är rejält bantat och förändrat efter de synpunkter som kommit fram i dialogen med de boende. Därför godkändes också detaljplanen med stor majoritet. Senast i helgen mötte jag två olika personer som desperat sökte bostad i Kalmar. Den ena bodde hos en kompis och den andre hos sin mamma. Tycker att deras perspektiv kommer fram alltför lite i diskussionen om bostadsbyggandet i vår kommun.

Fullmäktige behandlade också en motion från Pelle Sederkvist (M) där han föreslog att vi skulle slå ihop Kalmars och grannkommunernas näringslivsenheter i ett nytt organ under namnet ”Business region”. I beredningen av motionen har samtliga grannkommuner tillfrågats och de säger blankt nej. Vilket också faktiskt också jag gör.

Vi har väldigt mycket och växande samverkan med våra grannar, allt från www.kalmarsundsregionen.com till Kalmar Science park, IUC och Kalmarsund promotion. Det är bra och behövs.

Att däremot föra ihop näringslivsenheterna som finns i varje kommun till en gemensam tror jag är fel. Innebär i praktiken att en företagare på norra Öland ska ringa till Kalmar eller någon annan plats när man vill bygga ut eller ha en dialog.

När jag påtalade detta och också påpekade att grannkommunerna sagt nej så vidhöll M sin motion (= tvångsgifte) och menade att man då kunde lösa strukturen genom att kommunerna behöll sina näringslivsenheter och samtidigt byggde upp en gemensam.

Snacka om två dörrar in istället för en och hur ska det finansieras?

Det är många som i likhet med mig undrar vad M i Kalmar håller på med.

Idag är det avtackning av kollegan Anders Andersson i stadshuset. Ska hålla ett vackert tal innan jag ska åka och prata på LRF Sydosts årsmöte i Kosta.