Kamp för Högsby & Oskarshamn

Jag är uppvuxen på norra Öland och vet precis vilka känslor som nu finns i Högsby. Man känner sig övergivna och förbannade över Migrationsverkets beslut att lämna kommunen.

På samma sätt kände jag och många med mig när Arla bestämde sig för att lägga ned produktionen i Borgholm. I båda dessa fall var det Kalmar som blev vinnare. I dessa lägen blir det lätt ilskna reaktioner mot residensstaden som man tycker får allt. Helt förståeligt.

Jag kan dock garantera att Kalmar som kommun i inget av dessa fall har bidragit eller pläderat för dessa beslut. De har tagits självständigt av bolag respektive en statlig myndighet.

Jag tycker att Migrationsverkets beslut är fel. Myndigheten är uppenbarligen helt tondöv inför de politiska signalerna om att Hela Sverige ska leva. Man har varit på plats länge i Högsby, man har personal på plats och Högsby kommun har investerat rejält i lokaler för myndigheten. Kommunen har också, tillsammans med andra, tagit ett rejält ansvar i flyktingkrisen. Efter alla dessa insatser så kommer ”Tacket” i form av en nedläggning. Det är klart att man blir förbannad. Denna nedläggning motsvarar cirka 400 jobb i Kalmar.

När Migrationsverket etablerade sig i Kalmar för något år sedan så ställde jag frågan om detta skulle påverka Högsby. Absolut inte, var svaret jag fick. Anledningen till att man också etablerade sig i Kalmar var de långa avstånden från framförallt Öland och södra länet. Lät ju ganska rimligt. Självklart borde man, sett till den geografi vi har i Kalmar län, även fortsatt ha två kontor.

Jag tycker riksdagsledamöterna på länsbänken, Högsby kommun, Regionförbundet med flera borde agera på flera fronter. Självklart ska man ha direkt dialog med Migrationsverkets ledning men också med regeringen direkt.

Jag har idag informerat landsbygdsminister Sven Erik Bucht om vad som hänt.

Kommunalrådet Stina Johansson Evertsson väljer i detta läge att attackera mig. Detta för min roll som ordförande i Parlamentariska Landsbygdskommittén. Jag får väl upplysa kommunalrådet om att det uppdraget är avslutat, kommittén finns inte längre.

Däremot lever våra förslag om tydligare styrning av statliga myndigheter och omlokalisering av statliga jobb. Förslagen är nu ute på remiss. Jag skulle gärna se en ökad politisk styrning av verk och myndigheter. Vi har i Sverige ett system som innebär att du blir KU-anmäld om du som landsbygdsminister har synpunkter på ett beslut av det här slaget. Det är ganska absurt!

Vad kan man då göra för att stötta Högsby och mellanlänet i detta läge?

1. Direkt dialog med Migrationsverket och politiken med syfte att ändra beslutet.

2. Bland länets kommuner pågår nu en diskussion om ”sätet” för ett blivande Kommunförbund. Om jag tolkar sinnestämningen rätt så ser man gärna att Kommunförbundet placeras utanför Kalmar. Om man landar i det beslutet från övriga kommuner så är väl Högsby en utmärkt plats!

3. Bred regional uppbackning från länets samtliga kommuner om Oskarshamn som platsen för den omdiskuterade ”batterifabriken”. Jag kan inte se en plats med bättre förutsättningar. Detta skulle också hjälpa Högsby. Scania är redan idag kommunens största arbetsgivare.

Vad talar för en etablering i Oskarshamn?

* Stor kompetens och lång erfarenhet av tillverkning av batterier genom SAFT.

* Tillgång till Simpevarp med el och färdig infrastruktur med hamn och dylikt.

* Scania med sin breda kompetens. De är säkert också väldigt intresserade av denna nya teknik.

* Mervärdespengar som verkligen kan underlätta en etablering.

Listan kan göras väldigt lång. Här är läge för en rejäl regional kraftsamling.