Företagsbesök, flygskatt & nya i politiken

Inledde morgonen med ett företagsbesök på Aditor. Väldigt spännande och växande IT-företag.

Vi gör företagsbesök varje onsdag och på tisdag genomför hela kommunstyrelsen företagsbesök. Utöver det samtal med branscher och enskilda företagare. Vi ska ha bredd på företagandet i Kalmar. Aldrig tillbaka till en tid då vi var beroende av några få riktigt stora företag. Får dessa riktigt stora företag problem så är man som kommun väldigt sårbar.

Är väldigt glad över att Mats Nyblom och Ulf Jonzon går in i politiken. Känner båda två och vet vad de går för. Det är väldigt viktigt att politiken hela tiden fylls på med nya människor och nya infallsvinklar. Det är faktiskt också det som är grunden i vår demokrati!

Jag upplever att oron i världen, Trump och M-samarbetet med SD gör att fler nu väljer att engagera sig politiskt eller på annat sätt. Känns väldigt bra!

Antalet gästnätter fortsätter att öka i Kalmar. Idag presenterades statistiken. Vi har nu nått sådana nivåer att vi måste öka kapaciteten (antalet rum) om vi ska kunna fortsätta växa rejält och ta nästa steg. Vid sidan av rum på hotell och vandrarhem så handlar det om mer platser på befintliga och nya? campingar, fler båtplatser och ställbilsplatser.

Vi ska inte hamna i ett läge där Kalmar drar massor av folk men vi tappar ”affären” på grund av att vi inte har kapacitet. Det är mot den bakgrunden man framförallt ska se diskussionen om det nya hotellet. Vi har också genom avtal med CA varit med och byggt ut Kalmarsalen. Med fler hotellrum så kan Kalmarsalen också dra kongresser på ett annat sätt än tidigare. Allt hänger ihop!

Utredningen om flygskatt hoppas jag förpassas till papperskorgen. Det går inte att som enskilt land i ett konkurrensutsatt Europa införa en skatt som inte finns i våra grannländer. Ställ istället krav på att flygbranschen ökar inblandningen av biobränslen!