Kalmar värnar ökad livsmedelsproduktion

I Kalmar län omsätter livsmedel 14,5 miljarder kronor och sysselsätter 9 000 personer. (Siffror från 2014, mycket mer nu.)

Med endast 2,4 procent av landets befolkning svarar vi för följande produktionsandelar på den svenska marknaden:

  • 95% av bönorna
  • 25% av kycklingen
  • 12% av mjölken
  • 10% av äggen och nötköttet

Det innebär att vi i Kalmar län är en av de största exportörerna av livsmedel till övriga Sverige. Om man betänker att Sverige har en självförsörjningsgrad på cirka 50 procent så inser man vilken stor betydelse och vilken potential som vi har.

Jag är väldigt glad över att vi var det första län som tog fram en egen livsmedelsstrategi. Nu är också den nationella på plats. Ambitionen i denna och i Landsbygdskommitténs slutbetänkande (båda har brett politiskt stöd) är att öka den svenska livsmedelsproduktionen och öka den svenska självförsörjningsgraden.

Detta av flera skäl. Det handlar om klimat, djurskydd, miljövänligare livsmedelsproduktion och säkerhetspolitik.

I Kalmar har vi under många år haft ett tätt samarbete med de Gröna Näringarna. De står för en stor del av sysselsättningen i vår kommun och bidrar dessutom till en levande landsbygd och fortsatt öppna landskap.

I vår kommun finns nybyggd foderfabrik, mejeri med Arlas enda tillverkning av rund hårdost, Sveriges största slakteri, Lantmännen och Swedish Agro. Därtill har vi fantastiskt duktiga lantbrukare. En del av dessa föder upp huvuddelen av de kycklingar som går till Sveriges näst största kycklingsslakteri i Mörbylånga.

I Kalmar kommuns beslutade verksamhetsplan och budget finns tydliga skrivningar om betydelsen av de Gröna Näringarna i kommunen. Vi har aktivt drivit på och stöttat expansion genom att sedan 2008 upphandla kött, ägg, fisk, potatis med mera med stenhårda krav. Detta har resulterat i att dessa produkter kommer från närområdet.

Därtill har vi drivit frågan om biogas i kollektivtrafiken. Det är ett sätt skapa hållbara transporter och skapa efterfrågan på biogas. Den efterfrågan kan nu levereras genom att bönder går ihop och omvandlar gödsel till biogas. En sådan anläggning finns sedan några år i Mosekrog.

Människor får naturligtvis göra sina egna val. Man får vara köttälskare, ägg-fantast eller vegan. Jag har inga synpunkter på det och tycker inte heller jag ska ha det. Det ska inte heller en kommun ha. Vi ska servera olika alternativ av mat i våra skolor och äldreboenden. Den enskilde får välja.

Mot den bakgrunden blir den omtalade affischen från kommunens kostenhet väldigt märklig. Där tar man också fighten med mejerierna. En konsekvens av detta måste ju vara att man under den vegetariska dagen inte heller serverar ost, mjölk, smör, fil eller youghurt. Dessa produkter kommer ju från djur och förädlas sedan i mejerierna.

Det bästa vi kan göra för vårt klimat är att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Den har tuffa krav på djurskydd och bedrivs med stränga miljökrav. Att bedriva kampanjer mot det svenska lantbruket kommer bara leda till ökad import av sämre mat och ge ökade transporter. Vem har då vunnit? Knappast klimatet.

Att dessutom genomföra en kampanj av detta slag i Kalmar är som om Göteborgs kommun skulle uppmana sina kommuninvånare att inte köpa Volvo, detta oavsett om bilen som säljs är en miljöbil eller ej.