Råttor, fisk & bostäder

Läste en ganska tankeväckande insändare i ATL. Den handlar om  de stora råttproblemen i Stockholm. Skribenten Bengt Södersten i Bysala skriver följande:

”Med tanke på det kraftigt ökade problemet med råttor i Stockholm så tänkte jag att vi som bor på landsbygden ska få komma med förslag. Stockholmarna vill ju utrota råttorna men det tycker jag är fel. Mitt förslag är skyddsjakt. De kan få skjuta fyra stycken råttor på Södermalm, fyra i Vällingby och två vid Slussen. Om sedan länsstyrelsen vill sätta sändare på några utvalda råttor för att kontrollera hur de rör sig så är det okej. ”

Min typ av humor!

Fått information om att IFK Kalmar har ingått avtal med kommunen om ”Nattvandring” samtliga lönehelger, ”riskkvällar” och vid olika evenemang. Det är ytterligare ett steg på vägen i strävan att bli en av landets tryggaste residensstäder.

Fram till vecka 5 så har Kalmars befolkning ökat med 92 personer. Vi är nu 66 646 invånare. Förra året vid samma tidpunkt hade vi ökat med 5 personer. Då var vi 65 707. En differens med 939 invånare.

I år är prognosen att det ska färdigställas cirka 750 bostäder. Självklart kommer det ge effekt i befolkningssiffrorna. Jag vågar redan nu förutspå att vi år 2017 kommer slå det gamla befolkningsrekordet!

Den 15 mars arrangerar Näringslivsenheten en studieresa med ett antal intresserade företagare till Gårdsfisk i Skåne. De driver fiskproduktion på land och använder nedlagda djurstallar. Fiskodling på land blir väldigt hållbart ur ett miljöperspektiv. Vore väldigt spännande om vi kunde få igång fiskproduktion i Kalmar-regionen. Skulle passa bra in i vårt livsmedels-kluster.