Bästa bokslutet någonsin!

Idag redovisades Kalmar kommuns preliminära bokslut för år 2016. Det visar på ett överskott på 166.6 miljoner. Det är det bästa resultatet någonsin i Kalmar kommuns historia.  Då är även 2012 inräknat, då sålde vi fastigheter till Rikshem. Det året landade resultatet på 125 miljoner.

Resultatet bygger på många bäckar små. Exploateringsverksamheten gör ett större överskott, samtliga nämnder går med överskott, de låga räntorna ger överskott på finansverksamheten, 24 miljoner i byggbonus från regeringen med mera.

Vi har under året investerat för 447 miljoner. Det positiva resultatet plus 184 miljoner i avskrivningar innebär att vi klarar dessa investeringar helt utan att låna.

I somras pågick en diskussion om att kommunerna lånar för mycket till investeringar. Vi tog i juni en låneram för Kalmar kommun på 1.3 miljarder. Den har vi inte behövt utnyttja. Tvärtom så har vi minskat våra långfristiga skulder med 250 miljoner och har nu 737.2 miljoner i långfristiga lån.

De senaste fem åren har vi investerat för 1 374 miljoner. Lånefinansieringen är 150 miljoner, resten har vi finansierat själva.

Vi har som mål att vi ska ha en nettokostnadsandel på minst 99 procent, dvs 1 procent i överskott. I år landar vi på 95.3 procent. Under en rullande fem års period så hamnar vi på 97.5 procent.

Vi har också ett mål om att vi ska klara minst 50 procent av våra investeringar utan lån. I år landar vi på 113.6 procent. Under en rullande fem års period på 90.5 procent.

De finansiella målen är med råge uppfyllda.

Jag vill rikta ett stort och varmt Tack till alla medarbetare i Kalmar kommun som gjort detta resultat möjligt. Längre fram kommer också en redovisning av verksamhetens kvalité. I delårsboksluten har vi kunnat se att kurvorna verkligen pekar åt rätt håll, även när det gäller verksamhetens innehåll.

Jag vet att många tycker att en kommun inte ska göra stora överskott. Jag håller inte med. Att göra bra resultat enskilda år innebär att man slipper ta upp lån för att göra nödvändiga investeringar. Det ger också en ”krock-kudde” för kommande och tuffare år. Dessa kommer!

Kalmar och landets övriga kommuner har några väldigt tuffa år framför oss. Mycket av det som byggdes på 70-talet i form av simhallar, äldreboenden och skolor ska nu byggas nytt eller renoveras. Parallellt med det så ökar antalet barn och äldre under några år nu.

Med detta framför oss så är det väldigt bra att göra ett rekordresultat!