Kalmars stadsvapen ska inte bytas ut!

Nej. Kalmars stadsvapen ska inte bytas ut. Det ser visserligen inte ut som vårt ursprungliga stadsvapen men ska alltså inte bytas ut.

Det ursprungliga hade exempelvis inte en krona. Googla på Kalmars stadsvapen så får ni fram en variant. Den ser inte ut som det ursprungliga eller det nuvarande.

Med andra ord så har det förändrats då och då..

Det som nu diskuteras och som arbetsutskottet tagit ett enhälligt beslut om handlar om kommunens och bolagens logotyper, texter och dylikt. Idag har vi ett system där kommunen använder ett typsnitt, Destination Kalmar ett annat och andra kommunala ett tredje och ett fjärde. Vi vill att Kalmar ska uppträda hyggligt enhetligt. Därav liknelserna med ett fotbollslag där spelarna skulle uppträda i olika färger och typsnitt fast man är på samma lag.

Nu ska ett förslag arbetas fram och sedan ska det tas beslut om detta i kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige. Innan dess så kommer förslaget, precis som vanligt, hanteras av respektive partigrupp.

Jag gillar vårt stadsvapen och skulle aldrig acceptera att det byttes ut eller togs bort. Så står det heller inte i det uppdrag som arbetsutskottet tog beslut om.

Den stora frågan för tjänstemännen som nu ska jobba med frågan är sålunda inte om det nuvarande stadsvapnet ska bytas ut eller ej. Frågan är om kommunen därutöver ska ha en logotype och om den ska vara i enlighet med det förslag som presenterats eller det nuvarande stadsvapnet.

Mot denna bakgrund behövs sålunda inga kontakter med heraldiker. Skulle det kommit ett skarpt förslag på att byta stadsvapnet så måste man självklart få det godkänt.