Årets Lantis & överklaganden

Glad och stolt över att hamna på en hedrande 15e plats när tidningen Land korar Årets 100 Lantisar.

http://land.se/landkoll/de-ar-arets-lantisar-placering-11-20/

Har svarat på Stockholms moderaternas kritik mot Landsbygdskommitténs förslag.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stockholmsmoderaterna-sveriges-stoersta-bypolitiker-30795?pack=30730

Idag lite interna möten varvat med ett lunchmöte med Södras koncernchef Lars Idermark i Växjö. Imorgon och på lördag är det partistyrelse på Bommersvik. På söndag blir det förhoppningsvis en ledig dag. Dras med hosta som behöver kureras.

Det är väldigt mycket som ligger i röret den här våren. Satte mig ned och gjorde en bruttolista och den är lång… På bostadssidan rullar det på även om överklaganden kommer försinka många byggstarter.

Fredriksskans, Södra Staden och Karlssons äng har blivit överklagade av grannar. Det har man demokratiskt rätt till men det påverkar naturligtvis vår strävan att få bort bostadsbristen. Det är väldigt många bostäder i dessa planer! Sedan förra året har dock riksdagen tagit beslut om att skippa Länsstyrelsen som en instans vid överklaganden. Nu går dessa direkt till Mark och Miljödomstolen.

Domstolen ska då pröva följande:

” Den myndighet som prövar ett överklagande av sådana beslut ska

endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på

det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna.

Om myndigheten vid prövningen finner att beslutet strider mot

en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas

i sin helhet. Beslutet ska inte upphävas om det är uppenbart att

felet saknar betydelse för avgörandet.”

När en detaljplan överklagas så begär alltid domstolen ett yttrande från kommunen. Har varit tydlig med att detta yttrande ska gå iväg med vändande post. Jag kommer också skriva ett brev och uttrycka önskemål om skyndsam handläggning.

När väl ärendet är avgjort så kan man som klagande begära prövningstillstånd hos Mark- och Miljööverdomstolen. Det ges väldigt sällan och handläggningen av prövningstillståndet brukar också gå relativt snabbt.

Min förhoppning är att vi så snabbt som möjligt ska kunna sätta spaden i jorden för dessa projekt. De behövs! Kön efter bostäder är riktigt lång i Kalmar!