Tätorter, samarbeten & Kalmarsund

Fått statistik över tätorternas utveckling i Kalmar kommun mellan 2010-2015. Det berör alltså bara tätorterna, ej den omkringliggande landsbygden.

Under dessa fem år har Drag och Hagby växt mest med 69 procent respektive 26 procent. I antal 463 respektive 419 invånare.

Tvärskog och Vassmolösa är de enda av 16 tätorter som minskat i kommunen. Detta med 5 respektive 11 personer. Ska bli väldigt intressant att se hur det gått under 2016. Igår fick jag siffror som visade att vi passerat 800 nya invånare under året. Viktigt att hela kommunen växer!

På arbetsutskottet under tisdagen tog vi en avsiktsförklaring med namnet ”Ett universitet, två städer”. Det handlar om hur vi strategiskt ska samarbeta mellan Växjö, Kalmar och Linnéuniversitetet. Det rör infrastruktur, forskning, kompetensförsörjning och näringslivet. Man kan naturligtvis alltid fundera över den här typen av avsiktsförklaringar men jag tror att de är viktiga och faktiskt lägger grunden för mer av samarbete och därmed ett starkare Sydöstra Sverige.

Vi fick också en information om www.kalmarsundsregionen.com  som är ett samarbete mellan kommunerna runt Kalmarsund. Vi drog igång det för några år sedan och började med Kalmar, Oskarshamn och Mönsterås. Ärligt talat så var det ganska trögt i starten.

Nu är även Torsås och Mörbylånga med. Borgholm är enligt uppgift på gång in. Också detta samarbete är väldigt viktigt. Vi presenterar oss och uppträder som en gemensam arbetsmarknadsregion utmed Kalmarsund. Tillsammans blir vi mycket starkare när det gäller att locka hemvändare och exempelvis jobb till medföljande. Om en familj sedan väljer att bosätta sig i Torsås eller Mönsterås spelar mindre roll.

De som genom hemsidan prenumererar får regelbundet ett nyhetsbrev med lediga jobb och nya bostäder. I enkät som gjorts med personer som flyttat hit så framgår det väldigt tydligt att det är livskvalité man är ute efter. En faktor som också spelar roll är att det numera finns väldigt mycket av entreprenörskap och framtidstro här.

På planutskottet igår tog vi de första besluten kring försäljningen av nuvarande brandstationen. Vi har i denna process använt oss av kommunens upphandlade mäklare Svensk fastighetsförmedling. Ett antal intressenter har lämnat förslag. Fastighetsbolaget Glebe tog hem det både ekonomiskt och sett till genomförbarheten i förslaget.