Bilda en majoritetsregering och börja leverera!

Det finns många reflektioner man kan göra över utfallet i det amerikanska valet.

1. USA har valt en president som av sina medarbetare inte är betrodd att ha lösenordet till sitt Twitterkonto. Nu har amerikanska folket givit hon lösenorden till landets kärnvapen.

2. Donald Trump blir en president som också kontrollerar en majoritet av kongressen. Det innebär att löftena om att begränsa frihandel, lägga ner miljömyndigheter, säga upp Klimatavtalet, riva upp sjukvårdsreformen ”Obamacare” mm nu kan genomföras ganska snabbt.

3. När banken Lehman Brothers kraschade 2008 kom den så kallade finanskrisen som följd. Tillväxten skrevs ned kraftigt över hela världen. En del hävdar att vi fortfarande inte återhämtat oss. För Kalmar kommun innebar detta nedskrivningar av våra prognostiserade skatteintäkter på cirka 100 miljoner per år. Skakar ekonomin till följd av allmän oro eller begränsningar av frihandeln så kommer det därför också påverka oss.

4. Det säkerhetspolitiska läget känns oroande. Donald Trump har varit tydlig med att han inte tycker det är någon självklarhet att USA i händelse av kris ska bistå andra Natoländer runt Östersjön. Det innebär givetvis att Putin nu också vädrar morgonluft. Jag tror detta kommer leda till två saker, dels ytterligare svenska satsningar på försvaret och dels en sakta reträtt från alla de som driver ett Svenskt Nato-medlemskap.

5. I både Storbritannien och i USA så är det landsbygdens/mindre städernas revolt som vi nu ser. Känslan av att man överges, att samhällets resurser bara går till storstäderna och de redan rika ligger som en underström i allt detta. Det här går politiskt att göra någonting åt men det är inte alltid populärt att exempelvis sprida statliga jobb i hela landet. Det märker vi också kring E-Hälsomyndigheten som nu ska flytta till Kalmar. Att det finns en oro hos personalen får man förstå men det finns också en generell underström i storstäderna som handlar om att viktiga funktioner i ett samhälle inte kan ligga någon annanstans än i storstäderna. Den attityden stör mig!

6. Lame Duck-dilemmat. Under de senaste åren har president Obama haft väldigt svårt att få igenom sin politik eftersom han saknat stöd i kongressen. På samma sätt är det för den nuvarande och den förra svenska regeringen. Det leder till att reformer inte genomförs och det leder till väldigt mycket tjafs och politiskt spel.

I denna miljö växer missnöjet, av den enkla anledningen att politiken inte levererar. Efter några år av detta blir väljarna så trötta på spelet att man dömer ut alltihop och lika gärna kan rösta på något nytt.

Med andra ord så tror jag inte att Amerikanarna röstat på Trump. De har röstat emot ett system som inte levererar. Här tror jag vi har det största skälet till att Trump vinner men också att SD i Sverige har ökat i stöd. Enda sättet att möta detta är att fort som tusan bilda en majoritetsregering i Sverige och börja bygga förtroende för att politiken och demokratin faktiskt fungerar.

Slutsats:

Det kommer bli skakigt både ekonomiskt och politiskt nu.

Förtroendet för politik och ett fungerande samhällsbygge måste byggas upp snabbt.

Politiken måste leverera en känsla som innebär att alla medborgare känner någon form av grundtrygghet för att samhället funkar.

Motverka klyftorna mellan stad och land. Motverka känslan av utanförskap.

Se till att börja leverera och genomför det som utlovas.

Utan en tydlig majoritet är detta kört. Det har Obama och Demokraterna i USA fått erfara. Det kommer också de etablerade partierna i Sverige få erfara, om inget görs. Om det inte är läge för att lägga prestigen åt sidan nu. När är det då läge?

Där viljan finns går en väg!

Det börjar bli bråttom!