Nu kan jag inte hålla tyst längre!

Christina Fosnes är vice ordförande i kommunstyrelsen i Kalmar. Hon är moderaternas ledande politiker i en kommun med över 66 000 invånare. Hon ingår i en arbetsgrupp för partiet på nationell nivå.

Det börjar med att hon skriver ett blogginlägg om våldtäkter. Ett brott som naturligtvis är avskyvärt.

I inlägget skriver hon ”Vi måste ställa krav från dag ett om vad som förväntas av var och en i Sverige.”

När hon får frågor om detta från tidningen Barometern så hävdar hon att hon absolut inte pekade ut flyktingar. Alla hade missuppfattat henne.

Några timmar senare så var det dock inte en missuppfattning längre. Då skriver hon följande på Facebook:

”Det har framkommit offentligt att det är utrikesfödda både vad gäller Gotland och Kolboda som stått bakom övergrepp.”

Det är här Christina Fosnes inte bara ger sig ut på ett sluttande plan. Hon närmar sig ett stup.

1. I Sverige och i andra demokratiska länder så anklagar vi inte en grupp av individer för allvarliga brott. I det här fallet våldtäkt. Kollektiv skuldbeläggning finns inte och ska inte finnas.

2. I Sverige och i andra demokratiska länder så är alla oskyldiga till dess att man är dömd. I fallet med Kolboda pågår det en förundersökning. Polisen har inte gått ut med någon som helst information. Vi vet med andra ord ingenting. Än mindre finns någon misstänkt, åtalad eller dömd.

I det läget går Christina Fosnes ut och slår fast vilka som är skyldiga till ett avskyvärt brott baserat på ”uppgifter som hon fått ta del av i samtal med personer som jag litar på”.

Om det är så att hon har uppgifter om gärningsmän så ska hon naturligtvis vända sig till polisen som nu arbetar med ärendet.

Jag utgår från att hon gör det.

Frågan är om hennes inlägg är förenligt med lagen?

Frågan är också om ens SDs Thoralf Alfsson gått så här långt?

Inom moderaterna och alla andra etablerade partier har det genom årtionden funnits en stark uppställning för rättstatens principer om att inte döma människor kollektivt och att ingen ska vara dömd innan man är dömd. Dessa principer har nu moderaternas kommunalråd i Kalmar släppt. Vad är nästa steg? Återinförande av en folkdomstol på Stortorget i Kalmar?

Jag kan inte begripa hur övriga moderater i Kalmar och partiledningen stillatigande kan åse detta sönderfall.

Självklart ska vi ha en debatt och diskussion kring integration, trygghet och säkerhet. Problemet är att denna diskussion skyms av den typen av inlägg som Christina Fosnes gjort.