Är det så här vi ska ha det?

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om placering av Kalmars nya simhall. Det blev Snurrom. Detta beslut har föregåtts av en medborgardialog med över 2000  Kalmarbor. Också föreningar har tyckt till under denna resa.

I maj/juni, inför att frågan skulle behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden, diskuterades ärendet i socialdemokratiska fullmäktigegruppen som enhälligt beslutade att vår inriktning skulle vara Snurrom.

Jag har under hela resan varit väldigt nöjd med processen och den breda medborgardialogen som faktiskt inneburit att man fått argumentera FÖR istället för mot en plats. Lite annorlunda perspektiv i Kalmar och andra kommuner där det oftast mest blir en diskussion MOT olika placeringar. Jag tyckte också under denna resa att vi haft två bra och likvärdiga platser att välja på.

Jag har också sett det som en poäng att jag inte skulle gå ut och ta ställning för en av platserna förrän det blev dags för politiken att just ta ställning. Den linjen höll jag och gick sedan igenom underlaget mycket noga. Landade sedan i Snurrom, inte minst ur ett längre perspektiv. Jag vill att framtida generationer av politiker på ett enkelt sätt ska kunna ta beslut om en utbyggnad av verksamheten. Då måste det finnas rejält med utrymme.

Nu får jag läsa på Facebook och diverse bloggar att S inte haft någon demokratisk process, att jag satt munkavle på ledamöter osv. Detta är lögn och förbannad dikt.

Frågan jag ställer mig är om vi ska ha det på detta sätt? Ska jag här på min blogg antyda, ljuga och halvljuga om andra politiker och medborgare och på det sättet försöka sätta en stämpel på den individen? Allt med den uträknade strategin att om man kastar tillräckligt mycket skit så fastnar nog något..

Jag kommer aldrig ställa upp på detta! Det solkar ner politiken och leder oss bara närmare ett samhälle i sönderfall. Däremot tar jag gärna en debatt och en diskussion. För och emot. Fakta mot fakta. Det är den Svenska traditionen!