Jag är hoppfull!

Var igår eftermiddag på ett seminarium med journalisten Folke Rydén på Kalmar Teater. Det var en del i Hållbarhetsveckan som nu arrangeras. Ett riktigt bra arrangemang som verkligen har utvecklats. En stor eloge till alla som jobbat med detta!

Folke Rydén visade filmer om utvecklingen i Östersjön. Det är inte svårt att bli nedslagen och dyster. Samtidigt så är det väldigt tydligt att medvetenheten om problemen nu är större än någonsin. Det görs också åtgärder på ett helt annat sätt än tidigare.

När jag för tio år sedan tog initiativ till att bilda Kalmarsundskommissionen så var vi inte alls där vi är idag. Vare sig lokalt eller internationellt. Jag får också signaler om att arbetet börjar ge effekt, fisken börjar exempelvis återvända i Kalmarsund.

Under dessa tio år har det anlagts våtmarker och fosforfällor i aldrig skådat omfattning. Vi har latrintömningsstationer utmed hela kusten.

Vi har anlagt musselodlingar. En musselodling är fyra gånger mer effektiv än en våtmark när det handlar om att ta hand om kväve och fosfor.

Vi har kommit långt med inventeringen av enskilda avlopp som är en stor bov. I stora områden har vi istället byggt ut det kommunala avloppsnätet.

Senast för ett par veckor sedan presenterades projektet ”Bada i Malmfjärden” som är ett EU projekt på cirka 35 miljoner kronor. Det handlar om att hitta ett skonsamt sätt rensa dyig botten. Lyckas detta kommer vi använda tekniken även i andra vikar.

Lantbrukarna i norra kommunen har byggt en biogasanläggning där man förvandlar gödsel till biogas. Med landstingets upphandling av bussar som ska gå på biogas så ökar efterfrågan på fler anläggningar av detta slag. Det är bingo för Kalmarsund och för lantbruket.

Vi har tagit beslut om att starta projekteringen av ett nytt reningsverk som ska släppa ut mycket mindre kväve och fosfor än idag.

I måndags fick jag en föredragning om ett 60-tal åtgärder som nu ska genomföras för att förbättra miljön i våra åar som leder ut i Kalmarsund. Det handlar också om att förbättra möjligheten för fisk att vandra.

Lägg därtill den generella teknikutvecklingen som hela tiden sker i kombination med att hållbarhet & miljötänk idag genomsyrar all verksamhet, privat såväl som offentlig.

Det gör i alla fall mig hoppfull om att vi till barnbarnen  ska kunna lämna över ett Kalmarsund och en Östersjö som faktiskt är i bättre skick än när arbetet startade för 10-15 år sedan.

Självklart bygger det på att arbetet fortsätter! Dag efter dag, år efter år. Hela tiden. Fortsatt framåt!