Halltorp, Vatten och sömnlöshet

Kommunen har avbrutit upphandlingen när det gäller utbyggnad av skolan i Halltorp. Detta beroende på att anbuden var för dyra. Det är varken första eller sista gången det händer. Ny upphandling genomförs efter sommaren. Budskapet från oss i den politiska majoriteten är glasklart. Byggnation ska genomföras!

Budgeten för utbyggnaden har dessutom utökats kraftigt sedan projektet startade. Kalmar är en av de kommuner i landet som investerar mest också utanför centralorten.

I Hagby byggs ny förskola och skola. I Trekanten förskola, i Läckeby ny förskola, ny sporthall och konstgräs i Ljungbyholm, brygga i Vita sand är bara några exempel på investeringar som finns med i budgeten som presenterades i veckan. Det är helrätt!

Hela Kalmar ska ges förutsättningar att växa och utvecklas. Dock. Rimliga kostnader för investeringar måste vi stå upp för, oavsett om det gäller Halltorp eller centrala Kalmar.

Haft möten i veckan om vattensituationen på Öland och i regionen. Länsstyrelsen och de berörda kommunerna tar nu fram en gemensam lägesbild på kort och lång sikt. Helt nödvändigt!

Parallellt pågår kampen när det gäller odlingen av lök och andra grönsaker på Öland och i övriga landet. Frågan ligger nu i mark och miljödomstolen. Jag tycker LRFs yttrande är klargörande! Hoppas det går vägen.

Noterar att oppositionsrådet Christina Fosnes är oroad över att kommunens lån kommer öka de kommande åren. När jag tillträdde hade kommunen en soliditet på minus 2.3 procent. Nu närmar vi oss plus 15 procent. Då har vi ändå investerat väldigt mycket de senaste åren!

Vi kommer med råge att klara vårt finansiella mål som säger att 50 procent av långsiktiga investeringar ska vara självfinansierade. Det är ett mål som också Moderaterna ställt sig bakom. Står man inte längre fast vid det så är det bara ta fram rödpennan och stryka investeringsobjekt.

Christina Fosnes problem är att hon utlovat större investeringar än majoriteten eftersom M säger nej till ny skola på Telemarken. Istället ska man bygga nya skolor. Ska bli oerhört intressant att läsa deras budgetförslag. Det är ju nu löftena ska finansieras i siffror och inte bara i ord.

Lägg därtill att Moderaterna på nationell nivå säger nej till de tio miljarder i statsbidrag som nu kommer. De säger också nej till den riktade satsningen på äldreomsorg. De generella statsbidragen ger Kalmar kommun 38 miljoner och de riktade pengarna för äldreomsorgen ger oss 13 miljoner. Sammanlagt 51 miljoner som Moderaterna i Kalmar nu ska hantera i sin budget samtidigt som man utlovat bättre äldreomsorg, nya skolor, minskad upplåning och högre överskott. Jag hade varit sömnlös!