Hål i huvudet

Flög tidigt till Stockholm idag. Har möte med partistyrelsen om någon timme. Jag lider faktiskt med statsminister Stefan Löfven! Regeringen har äntligen börjat komma igång, man presenterar en vårbudget som är riktigt bra. Ytterligare stora tillskott till välfärden. Ekonomin utvecklas positivt, arbetslösheten sjunker. Den akuta flyktingkrisen börjar ebba ut. Med det utgångsläget kan man ju känna sig vid ganska gott mod.

Dagen efter vårbudgeten med bra genomslag i hela landet så briserar bomben om bostadsminister Kaplan, i efterdyningarna så verkar hela miljöpartiet drabbas av någon form av kollektiv härdsmälta.

Å andra sidan. Det finns inget bättre än en rejäl kris. Om man sköter den rätt. De närmaste veckorna öppnas fönstret för att göra en ordentligt analys och en ny start. Just nu är det inte politiken som är krisen, det är förtroendet för regerandets konst. Det går att åtgärda!  Särskilt när nu också Miljöpartiet inser att man är ett parti som faktiskt sitter i regeringsställning.

Jag blir fruktansvärt upprörd över Kemikalieinspektionens beslut att mitt under pågående odlingssäsong förbjuda bekämpningsmedel för produktion av grönsaker, lök och bruna bönor. Samma medel som man nu inte tillåter används i övriga Europa. Att Sverige då ensidigt skulle införa ett stopp av Stomp skulle bara få till följd att vi upphör med svensk produktion och istället importerar samma produkter som har odlats med hjälp av samma bekämpningsmedel.

Jag hade inte sagt något om hela EU hade tagit samma beslut men att ett enskilt land gör det och på det sättet slår undan benen för den egna närproducerade produktionen kan ju inte beskrivas som något annat än hål i huvudet.

Jag vet att det nu pågår lobby insatser från flera håll. Jag har gjort vad jag har kunnat med de kontakter jag har.

På tisdag tar arbetsutskottet beslut om fördelning av medel som Kalmar fick av regeringen och allianspartierna i migrationsöverenskommelsen. Det var totalt tio miljarder som gick till kommunerna.

Nu föreslås överförmyndarverksamheten få 300 000.

Kultur och fritidsnämnden får 1.4 miljoner för olika insatser för bättre integration. Bland annat en pott för föreningslivet.

Barn och ungdomsnämnden får fem miljoner för att kunna utbilda fler lärare i svenska som andraspråk.

Socialnämnden får sex miljoner för sommarskola, utökad nattvandring och merkostnader för lokaler.

Omsorgen får 400 tusen för arbetet med mångfald inom omsorgen.

Bra och välbehövliga insatser som kommer ge resultat.