Om fängelset i Kalmar som ej läggs ner

Igår kväll fick jag information om att fängelset i Kalmar höll på att tömmas. Fick information om detta av anstaltschefen, hade också samtal med orolig personal. På kvällen kom ett mail från Kriminalvårdens ledning med information kring detta.

Jag svarade direkt på mailet och bad generaldirektören Nils Öberg ringa. Det gjorde han under morgonen. Vi hade en god dialog. Han var väldigt tydlig med att Kriminalvården har det fulla ansvaret för säkerheten när det gäller både intagna och personal. Att man gjort bedömningen att brandskyddet i Kalmar var otillräckligt. I samma stund som man kommer fram till detta måste åtgärder vidtas. Brandskydd och säkerhet är som generaldirektören uttryckte det ”digitalt”, antingen är det på eller av. Nu är bedömningen att det var otillräckligt. Av den anledningen tog man beslut om att påbörja evakuering.

Samtidigt gör nu Kriminalvården skyndsamt en åtgärdsplan för hur man ska säkerställa tillräckligt brandskydd i Kalmar. Det ska sedan ordnas. Att göra det med intagna på plats är svårt.

När brandskyddet är säkerställt ska sedan fängelset fyllas igen.

Parallellt med detta pågår en utredning kring framtiden inom Kriminalvården. Tillsammans med landshövding Stefan Carlsson och samhällsbyggnadschefen Rebecka Persson så mötte jag Nils Öberg och Kriminalvårdens ledning i december för att diskutera just detta. Vid det mötet framförde vi tydligt budskapet om hur viktig Kriminalvården är för Kalmar. Här finns duktiga medarbetare, vi har en Tingsrätt som nu bygger ut och vi har också få antal statliga jobb. När man ser över sin struktur för de kommande åren bör därför Kalmar vara en av orterna som man satsar på.

Också den frågan pratade vi om under morgonen. Den hänger dock inte ihop med frågan om brandskyddet och gårdagens beslut även om många naturligtvis misstänker det.

Utredningen kring den framtida strukturen är klar före sommaren och Nils Öberg utlovade att återkomma till mig när det gäller den frågan.