Statliga jobb per kommun

Ska man skapa starka och långsiktigt robusta regioner måste hela regionen leva. Det är i alla fall min utgångspunkt när diskussionen nu går vidare.
I förra veckan kom Statskontoret med sin rapport om statliga jobb. Den visar på ytterligare koncentration av jobb till våra storstäder.
I Stockholms län har antalet statliga jobb vuxit med 12.8 procent till 71 575.
I Värmlands län har antalet statliga jobb minskat med 4.89 procent till 4 490.
Ser man till statliga jobb i den region som nu diskuteras så det ut så här, per kommun.
Linköping 7 234
Norrköping 4 846
Karlskrona 3 515 (Är min förhoppning att även Karlskrona ska vara med)
Jönköping 3 414
Växjö 2 551
Kalmar 2 228
Självklart påverkar detta förutsättningar för tillväxt och investeringar i exempelvis infrastruktur.
Ska man få ihop en regionbildning så måste man skapa långsiktiga förutsättningar för HELA regionen att leva. Därför är den inomregionala fördelningen av funktioner helt avgörande för att man ska komma framåt i frågan.