FBC, Regionfrågan & högre statsbidrag

Måndagen var en riktigt härlig dag.

Tillsammans med vice ordförandena Bertil Dahl och Christina Fosnes tog vi emot FBC Kalmarsunds damer på lunch i stadshuset. De har gjort en fantastisk insats som nu gått upp i Superligan. Dessa tjejer kommer ytterligare att sätta Kalmar på idrottskartan.

Efter lunch hade jag också kontakt med den statliga indelningskommittén genom Kent Johansson. Han bekräftade då att man pekat ut Kalmar som residensstad vid ett möte med alla berörda länen. Han hade också haft kontakt med Bo Frank i Växjö och redogjort för att man hade med Växjö som säte för den folkvalda delen av en ny region.

Min uppfattning har varit tydlig hela tiden.

Ska man lyckas att bilda nya och större län/regioner så måste man skapa inomregional balans. Man måste med andra ord fördela funktioner som innebär att en ny region över tid blir jämnstark och tillsammans ännu starkare än vad man idag är. Det enda sättet att göra det är att fördela funktioner. Det var på det sättet man fick ihop både Skåne och Västra Götaland.

Min bedömning, efter väldigt många samtal, är att det denna gång kommer att bli större regioner/län. Ser man att tåget börjar rulla så är det därför bara att hoppa på och försöka göra det bästa möjliga i den förhandling som nu sker. Det sämsta man kan göra i ett sådant läge är att gå in i en befintlig och färdigbyggd region 2022. Då är man överhuvudtaget inte med i diskussionerna om fördelning av funktioner.

Senare på eftermiddagen kom regeringen med beskedet att man gjort upp med Vänsterpartiet om långsiktiga statsbidrag till kommuner och landsting på tio miljarder. Exakt konstruktion och utfall presenteras nästa vecka men tillskottet är väldigt välbehövligt. Enligt SKL kommer kostnadsökningen i kommunsektorn öka kraftigt de kommande åren.

Blev ärligt lite förvånad när moderaterna nu blåser till strid om dessa resurser. Även de måste ju se vilka utmaningar som finns inom välfärden. Rent politiskt är det dock inte så dumt. Det blir en klassisk debatt om satsningar på välfärd eller fortsatt sänkta skatter. Det är en debatt som jag inte är särskilt orolig för.

Återstår att se hur M i Kalmar gör. Ska man lägga fram ett budgetförslag helt utan statsbidragen som nu kommer?