Varför göra det dyrare att anställa invandrare?

 

Kom precis tillbaka från ett företagsbesök i Trekanten där jag, Anders Andersson och Thomas Davidsson besökte tätortens frisör. Ett bra samtal och ett väldigt driv. Blev också samtal om det nybildade Byalaget. Riktigt bra att det kommer igång! Här har kommunens landsbygdsutvecklare Sofie Nyström gjort ett bra jobb.

I förra veckan hade vi ett möte om bristen på vatten i framförallt Mörbylånga. Med de klimatförändringar vi har framför oss så finns det dock anledning att vara orolig även för Kalmar och Borgholm, över tid.  Vi behöver sätta oss ned och hitta gemensamma lösningar. Själv blev jag väldigt intresserad av det avsaltningsprojekt som till sommaren drar igång på Gotland. Det och andra åtgärder får arbetsgruppen under ledning av Jörgen Madebrink jobba vidare med. Det mest akuta måste lösas parallellt och det handlar om att hjälpa Mörbylånga med vatten.

Jag häpnar över debatten om sänkta löner för invandrare.

I dagens Barometern finns följande citat från KD-ledaren Ebba Busch Thor som är den senaste av borgerliga politiker som driver sänkta löner.

”Det är rimligt, anser jag, att en person som inte fullt ut behärskar språket eller har kompetensen eller behöver arbetstränas inte ska ha full lön.”

Enligt KD-ledaren ska man därför som invandrare ha 75 procent av lönen.

Det låter ju ganska rimligt. MEN.

Det finns redan ett sådant system. Det kallas för instegsjobb och innebär att en arbetsgivare bara behöver betala 20 procent av lönen för en nyanländ med uppehållstillstånd. Man får 80 procent i stöd från Arbetsförmedlingen. En modell som för övrigt infördes av Alliansregeringen. Motsvarande stöd finns för andra grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Om ni inte tror på mig så kan ni gå in och söka på instegsjobb på www.arbetsformedlingen.se

För en arbetsgivare skulle det alltså bli väldigt mycket dyrare att anställa en invandrare med förslagen om sänkta löner jämfört med dagens system.

Varför lägger man då fram dessa förslag nu?

Det kan man bara spekulera om men jag tror inte man behöver vara någon Einstein för att räkna ut det.

Förklaringen stavas:

* Rädsla för SD.

* Synas i debatten.

* Låga opinionssiffror.

* Den kommande avtalsrörelsen.

Eller har någon en annan förklaring till att flera borgerliga partier ihop med Svenskt Näringsliv driver förslag som faktiskt gör det dyrare anställa nya svenskar jämfört med vad det är idag?