Utlokalisera Arbetsförmedlingens huvudkontor!

År 2010 tog den dåvarande regeringen beslut om att flytta ansvaret för flyktingars etablering från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Staten tog i och med detta över ansvaret. Efter fyra år utvärderades denna reform och den visade sig vara ett enda stort FIASKO. Endast tre procent av de nyanlända hade kommit i arbete.

Den nya regeringen fick detta i knät när man tog över regeringsmakten. De så kallade ”etableringslotsarna” avskaffades och Arbetsförmedlingen fick mer resurser för etableringen. Helt okej.

Nu ett år senare ökar flyktingströmmarna enormt. Kommunerna gör stora insatser för att ta emot flyktingar och ge dem ett värdig mottagande. Många kommuner gör också det lilla extra i form av att ragga praktikplatser och ordna språkundervisning. Torsås är en av de kommuner som är allra bäst på detta. Detta för att påskynda integrationen och göra mottagandet värdigt.

Samtidigt som detta sker meddelar staten i form av Arbetsförmedlingen att man nu vill lägga ned sitt kontor i kommunen. Detta i ett läge där det är solklart att det just är staten genom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som har det fulla ansvaret för både mottagande och etablering. Jag ska försöka att inte använda kraftuttryck men någon jävla ordning får det väl ändå vara även i den statliga byråkratin!

Det är inte svårt att förstå om politiker och medborgare i berörda kommuner snart säger stopp och nej. Varför ska en kommun som Torsås lägga kommunala resurser på ett åtagande som är helt statligt när staten i samma stund överger kommunen? Dessutom. Hur ska etableringen kunna skötas när den ansvariga myndigheten inte finns på plats?

Vad som är ännu mer intressant är att det knappast är någon idé att skälla på regeringen eller det ansvariga statsrådet Ylva Johansson. I vårt land har vi nämligen ett system som innebär att myndigheter och dess chefer kan organisera sig precis hur som helst. Har man som statsråd synpunkter på detta så blir man KU-anmäld för ministerstyre. Senast blev infrastrukturminister Anna Johansson KU-anmäld av en folkpartist. Detta för att departementet enligt samma folkpartist uppmanat Trafikverket att följa riksdagens beslut avseende stöd till kommunala flygplatser.

Tänk om en kommun hade haft samma system. Tänk om en förvaltningschef fått lägga ned skolor eller förskolor utan vare sig beslut i nämnd eller kommunfullmäktige. Hur många skolor på landsbygden hade då funnits kvar?

Det som krävs är ett helt omtag. Regering och riksdag måste återta kommandot och styra landet.

Man skulle kunna börja med att göra som i Danmark där regeringen nyligen beslutade att flytta 3 900 statliga jobb från Köpenhamn till 38 orter runtom i Danmark. Reformen syftar till att stärka tillväxt och utveckling i hela Danmark. Det motsvarar tio procent av alla statliga jobb i Danmark. Totalt flyttas 20 hela myndigheter, därutöver flyttas delar av ytterligare 20 myndigheter.

Skulle man göra samma sak i Sverige så pratar vi om 25 000 jobb som skulle fördelas till de platser i landet som idag har en låg andel statliga jobb.

Särskilt en motivering från den Danska regeringen är extra intressant. Man skriver att de statliga myndighetern och arbetstillfällena behöver komma närmare medborgare och företag. Detta eftersom myndigheter finns till för att lösa uppgifter som är till gagn för medborgare och företag behöver de också finnas där medborgare och företag finns.

Ett sådant resonemang borde vara självklart. Även i Sverige.

Varför inte börja med att utlokalisera Arbetsförmedlingens huvudkontor till en region som ligger i topp när det gäller mottagande av flyktingar och som samtidigt har en låg andel statliga jobb? Det kan regering och riksdag fatta beslut om när som helst!

I den statliga byråkratin skrattar man åt alla förslag av detta slag men jag menar faktiskt allvar. Vi har knappast undermålig infrastruktur i det här landet för att Trafikverket ligger i Borlänge. Eller sämre hantering av landsbygdsstöden för att Jordbruksverket ligger i Jönköping. Tvärtom! Genom att finnas utanför Stockholm så hamnar medarbetare och byråkrati närmare den verklighet som finns ute i landet.

Dessutom är hyresnivårerna radikalt lägre än i Stockholms innerstad. Det borde väl intressera finansministern!