1002 fler på ett år!

Hade i tisdags kväll en föreläsning om ledarskap på Folkuniversitetet. Riktigt kul att få prata lite fritt, göra  omvärldsanalyser och sedan ha en dialog. Jag tror på mer samtal av detta slag!

Det rör sig inom äldreomsorgen i hela kommunen. Förra veckan berättade omsorgsnämnden om sina satsningar och i veckan fick jag mail om en äldredialog som sker måndagen den 12 oktober i Påryd.

Har precis fått siffror från Kommuninvånarregistret som visar på befolkningsutvecklingen hittills i år. Jag följer som bekant detta ganska noga.

Vecka 40 förra året hade Kalmar kommun 64 432 invånare. Vecka 40 i år så har vi 65 434 invånare. En skillnad på 1002 invånare!

Sedan årsskiftet har vi växt med hela 758 invånare. Förra året vid samma tidpunkt hade vi växt med 545 invånare. Förra året slog vi det gamla befolkningsrekordet från 1970. Då hade vi vid årsskiftet ökat med 789 invånare.

Skulle inte bli förvånad om vi redan om någon vecka eller två passerar rekordet från förra året. Med lite tur så kommer vi kanske snudda vid 1000 nya invånare när året är slut.

Detta hade inte varit möjligt utan den kraftigt ökade bostadsproduktionen. Just nu är 543 bostäder i produktion. I de detaljplaner som man nu jobbar med så finns 2850 bostäder, varav hälften hyresrätter.

Såg att det kommit en motion från Folkpartiet om att kommunen ska ta fram ett särskilt bostadsförsörjningsprogram. Vi från majoritetens sida valt att samla alla våra mål och inriktningar i ett enda dokument och det är budgeten.

I budgeten står det också att de mål och riktlinjer som finns kring bostäder utgör bostadsförsöjningsprogram. Fördelen med detta är att vi i budgeten har ett samlat styrdokument för all kommunal verksamhet. Den uppdateras också ett par gånger om året.

Att fram särskilda program för olika områden och låta dem segla vid sidan av budgeten skapar två saker, otydlighet och byråkrati. Bostadsproduktionen behöver mindre av den saken, inte mer.