Nybloggat om lite av varje

Har varit tämligen intensivt senaste två veckorna. Möten har avlöst varandra. Då hamnar denna blogg i kläm.

Förra veckan var det väldigt mycket Stockholm. Möten på SKL, Svenskt Vatten och Parlamentariska landsbygdsutredningen. Däremellan lite andra möten med investerare och partifolk i regeringskansliet.

Blev oerhört glad över att regeringen beviljade Linnéuniversitetet rätten att skriva ett 20-årigt hyresavtal. Ingen som jag pratat med i regeringskansliet vet när det hände senast. Det borras i denna fråga just nu och svar lär komma. Man kan tycka att detta är struntfråga men jag har drivit den som en principfråga mot regeringen.

I storstäderna vågar privata fastighetsägare bygga åt staten på ett 10-års kontrakt utan att ta ut mer än en marginell ”riskpremie”. Man vet att trycket på marknaden är så högt att risken därmed betraktas som liten. Utanför storstäderna däremot, så växer premien rejält och innebär i praktiken att statliga verk och myndigheter aldrig kan bygga nytt till en ”rimlig” hyra.

Mot den bakgrunden var det principiellt väldigt viktigt att regeringen sa ja till det 20-åriga avtalet för Linnéuniversitetet.

Jag har pratat med berört folk i regeringskansliet och mitt parti om denna fråga minst en gång i veckan sedan i mars. Skam den som ger sig!

Beslutet innebär också att detta inte behöver finnas med i Landsbygdsutredningens arbete. Vi kan fokusera på andra frågor.

Arbetsförmedlingen har redovisat statistik som visar andelen i arbetsför ålder tio år framåt. Sverige och Kalmar län har samma problem som Tyskland. Andelen sjunker dramatiskt.

Ska vi klara av att bara bibehålla samma andel som idag så krävs en mycket kraftig befolkningsökning. Kalmar län har samtidigt landets äldsta befolkning. Det innebär att vi relativt sett har sämre möjligheter att klara denna utmaning genom ökade födelsetal. Återstår då att nu se möjligheterna i alla de människor som kommer från andra länder. Se till att vi helt enkelt blir riktigt bra på integration.

Det är enda lösningen för Kalmar län om vi ska klara en någorlunda hygglig försörjningsbalans om några år.

Det är det här man har insett i Tyskland.

En riktigt glädjande nyhet som kom i höstbudgeten är att Linnéuniversitetet redan 2016 får nästan 30 miljoner i högre forskningsanslag. Under hela alliansens tid vid makten har det varit oerhört snålt med forskningsanslagen till nya universitet och högskolor. Den nya regeringen ser hela landet på ett helt annat sätt.