Ingen flyktingförläggning på Stensö

Från både moderaterna och Sverigedemokraterna sprids nu rykten om att jag mfl vill omvandla Stensö camping till flyktingförläggning. När man inte har något eget att komma med så får man ljuga och hitta på istället.

Kalmar kommun har har aktivt annonserat och sökt en samarbetspartner som vill driva och rusta upp Stensö camping genom ett längre arrendeavtal. Detta för att vi har stort behov av att öka vår kapacitet när det gäller boende. Särskilt sommartid är det i princip fullt i Kalmar. Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om en aktör. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.

I arrendeavtalet som både M och SD ställt sig bakom så står det tydligt att kommunfullmäktige ska godkänna annan användning än camping om det blir aktuellt under de kommande 35 åren. Denna klausul finns för att ett företag inte på eget bevåg ska kunna ändra användningen och till exempel ändra inriktningen från just camping till flyktingförläggning. Detta var jag tydlig med under kommunstyrelsens möte men det spelar ingen roll om man medvetet är ute efter att sprida lögner och rena felaktigheter. För politiken i Kalmar är detta en ny företeelse men kanske något vi tyvärr får vänja oss vid.