Kalmar Lantmän och Stensö

Igår sa Kalmar Lantmäns fullmäktige nej till den föreslagna fusionen med Svenska Lantmännen. Beslutet var väntat. Nu gäller det för en ny styrelse att samla ihop och skapa stöd för Kalmar Lantmän. Det har varit en tuff tid med många och ibland också hårda diskussioner. Nu gäller det att vända blad och bygga förtroende igen. Utifrån det kan man sedan gå vidare i eventuella samarbeten framåt.

Igår var det också kommunstyrelse. Bland annat hade vi beslut om ett 35-årigt arrendekontrakt för Stensö Camping. Om detta uppstod en ganska märklig diskussion.

Bakgrunden är följande:

Kalmar behöver öka kapaciteten när det gäller gästnätter. Framförallt sommartid så slår vi i taket när det gäller boende. Mot den bakgrunden har det under flera år förts diskussioner om att rusta upp Stensö Camping. Den diskussionen fördes också med den tidigare arrendatorn. Det är också därför Skanska har en markreservation för ett hotell vid godsmagasinet. Ska Kalmar utvecklas som attraktiv stad är det helt enkelt nödvändigt att få fram fler bäddar.

För en tid sedan gick därför Serviceförvaltningen ut med Stensö Camping på marknaden. Ambitionen var att hitta intressenter som ville investera och utveckla campingen. Målet är att den ska bli 4-stjärnig. Utifrån detta underlag anmälde ett tiotal företag sitt intresse.

En grupp bestående av tjänstemän har utifrån kravspecifikationen valt ut och intervjuat fyra av dessa företag. Ett av företagen valde efter intervju att dra sig ur. Då återstod tre. Efter intervjuer gjordes en utvärderingsmall, samma förfarande som vid alla upphandlingar. Ett företag fick högst betyg och utifrån det föreslog tjänstemännen att företaget Nordic Camping & Resort skulle få arrendet för Stensö Camping.

Man blev klara med sitt arbete under förra helgen och för att hinna med ett beslut i kommunfullmäktige under april månad (säsongen har redan börjat) begärde man att få komma till arbetsutskottet och dra ärendet under tisdagen.

Ärendet föredrogs under cirka en timme och en handling delades ut. Mot bakgrund av att bolaget ifråga är noterat på börsen var det viktigt att ett eventuellt beslut togs före börsens öppnade. Arbetsutskottet tog sedan beslut om att gå på tjänstemännens förslag, frågan hamnade i Kommunstyrelsen under gårdagen. Det ska sedan gå till fullmäktige. För att kommunstyrelsen skulle få mer information om företaget bjöds ledningen in till Kommunstyrelsen. De berättade om sin verksamhet och gav en bra redogörelse, de svarade också på frågor.

Då inträffade det märkliga. Moderaternas Per Dahl började protestera vilt mot att Nordic Camping & Resort fick berätta om sitt företag. Jag har under min tid aldrig varit med om att en politiker protesterar mot att få information. Samtidigt beklagade sig hans gruppledare Christina Fosnes över att hon fått alldeles för lite information i ärendet. Hon antydde också att majoritetens kommunalråd träffat företaget och också deltagit i själva tjänstemanna-processen. Det är helt fel.

Det är helt klart något på tok med moderaterna i Kalmar. Får man för mycket information så är det fel och får man för lite så är det fel.

Jag tycker det här ärendet har hanterats klanderfritt av tjänstemännen. Öppen utannonsering, tydlighet med vad kommunen vill. Intervjuer. Utvärderingsmall och sedan förslag till beslut. Beslut som dessutom tas vid tre olika tillfällen, arbetsutskott, kommunstyrelse och sedan kommunfullmäktige.

Det är istället moderaternas agerande som väcker frågor. Kanske inte så konstigt att partiet i höstens val gjorde sitt sämsta kommunval någonsin.