Välfärdsbokslut & 1april nytt

Igår presenterades Välfärdsbokslutet för Kalmar kommun. Vi är en av få kommuner i landet som tar fram ett välfärdsbokslut. Det mäter på längden och tvären olika faktorer inom välfärdens områden. Det ger med andra ord en väldigt bra bild av läget.

Till skillnad från Barometern och Östran som idag skriver om Välfärdsbokslutet så tycker jag att det blivit bättre på många områden. Efter åtta år av nationella nedskärningar inom framförallt det sociala området så är det faktiskt riktigt bra att vi har förbättrat oss alternativt ligger still.

För mig är den kanske viktigaste temperaturen på hur en kommun mår andelen som måste leva helt eller delvis på försörjningsstöd (socialbidrag). För att få socialbidrag får man inte ha några tillgångar överhuvudtaget. Nivån på ersättningen är verkligen inte heller hög.

Att Kalmar i tider av sänkt a-kassa och stupstock i sjukförsäkringen lyckas ha sjunkande kostnader för försörjningsstöd samtidigt som kommunen rekordväxer är faktiskt riktigt bra.

År 2010 var det totalt 1487 hushåll i Kalmar kommun som hade någon form av stöd.

År 2013 var det 1257 hushåll. (Under år 2014 fortsatte kostnaden att sjunka).

Sedan ska det naturligtvis ner ännu mer. Med en ny nationell politik och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik så finns verkligen förutsättningarna.

Även när det gäller brottslighet så sticker Kalmar ut.

År 2010 anmäldes 1235 brott per 10 000 invånare, detta att jämföra med riket där 1461 brott per 10 000 invånare anmäldes.

År 2013 hade antalet brott i riket sjunkit till 1460 per 10 000 invånare. I Kalmar hade det sjunkit till 971 brott per 10 000 invånare. År 2014 fortsatte det sjunka.

Enligt förre länspolismästaren Jarl Holmström, nu biträdande regionchef i Södra Sverige så är Kalmar en av landets absolut tryggaste residensstäder.

Sedan har vi självklart utmaningar inom olika områden men min bild är att vi på det stora hela är på väg åt rätt håll. Med en ny regering som höjer barnbidrag, höjer A-kassan, gör satsningar på skola, integration och arbetsmarknadspolitik så finns alla förutsättningar.

Things can only get better!

Under förmiddagen är det träff med alla företrädare för de Gröna Näringarna i kommunen. Idag ska vi göra en utflykt till Stefan Johansson i Hörninge på Öland. Han har just byggt ut sin mjölkgård. Ytterligare ett exempel på en investering som gör att vi ligger i nationell framkant!

————————————————————————————-

Idag är det som bekant 1 april och Bloggnytt tänkte därför komma med ett antal avslöjanden:

* I ett brev till kommunstyrelsen föreslår oppositionsrådet Inger Hilmansson (fp) att Stadshuset borde hissa Kalmar FFs flagga varje gång det är match. Detta som en hyllning till föreningens arbete med att stärka Kalmars varumärke.

* Svenskt Näringsliv meddelar i ett pressmeddelande att medierna i Kalmar gått från den absoluta botten till toppen när näringslivet satt betyg på ”medias attityd till näringslivet”. Detta kommer få till följd att Kalmars samlade resultat stiger rejält i rankingen.

* Det avslöjas att moderata oppositionsrådet Christina Fosnes nu meddelat sin fullmäktigegrupp att moderaterna nu ska kliva ur Folkpartiets skugga och stå på egna ben i kommunpolitiken.

* Landstingsdirektör Alf Jönsson meddelar i ett uttalande på Twitter att landstinget tycker det är orättvist att enbart en kommun drar lasset när det gäller arbetet med folkhälsa. Mot denna bakgrund kommer Jönsson föreslå landstingsstyrelsen att man ska gå in som tung partner i Destination Kalmars arbete med Idrottsevenemang.

* Helt plötsligt skriver lokalmedia om att Kalmar under 2014 växte 7e mest bland landets 21 residensstäder. Man skriver också om att Kalmar har lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna. Hör och häpna så det blev också en notis om att vi hade högst nyföretagande i Kalmar län.

April April