Mer resurser till äldreomsorgen!

Idag kom regeringen och Vänsterpartiet med ett efterlängtat besked när det gäller äldreomsorgen. Från och med 1 juli i år går 1 miljard ut till landets kommuner i statsbidrag. Från och med nästa år dubblas nivån till 2 miljarder.

För Kalmar kommun ger detta 6-7 miljoner i år och cirka 13 miljoner nästa år. Det är medel som vi hade hoppats på redan från årsskiftet men det stoppades ju av Alliansen och SD när man fällde regeringens budget. Nu hoppas jag verkligen att vårbudgeten går igenom riksdagen.

Jag vill vara tydlig med att dessa medel inte kommer stanna på stadshuset utan gå direkt till Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

Idag tog kommunstyrelsens arbetsutskott också beslut om ny arrendator för Stensö Camping. Det blev Nordic Camping & Resort AB. De driver idag 13 olika anläggningar runtom i Sverige. Man har som ambition att skapa landets grönaste camping och investera på ett sätt som innebär att Stensö Camping om några år är en 4-stjärnig camping.

För några dagar sedan kom Nyföretagarcentrum med sin statistik över nyföretagandet för år 2014 i landets alla kommuner. Kalmar har högst nyföretagande i Kalmar län och är tillsammans med Halmstad bäst bland jämförelsekommunerna. (Halmstad, Kalmar, Växjö, Kristianstad och Karlskrona).

Jag blev i förra veckan vald till ordförande i SKLs samhällsbyggnadsberedning. Ska bli väldigt spännande att få försöka bidra till kraftigt ökad bostadsproduktion. Det behövs! Bostadsbristen breder ut sig i alla samhällsgrupper. Att regeringen nu också satsar pengar på att kraftigt öka byggandet är därför välkommet.

Vi fortsätter också ligga lägst bland jämförelsekommunerna när det gäller arbetslöshet. Det är självklart glädjande men vi ligger ändå för högt. Jag kommer inte vara nöjd förrän arbetslösheten är väsentligt lägre i hela Sverige. Jag inväntar nu ytterligare besked kring åtgärder från regeringen i vårbudgeten. Ska vi nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 så måste vi börja nu.

Tycker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson börjat väldigt bra. Är hoppfull om de paket som nu sjösätts. Kommer krävas många verktyg i verktygslådan om vi gemensamt ska lyckas knäcka arbetslösheten. Att ta bort två tredjedelar av regleringarna för landets arbetsförmedlingar var en bra start. Nu väntar vi på utbildningsplatser, extratjänster och traineeplatser. Jag riktigt längtar efter att Kalmar ska vara en av de platser där FAS 3 avvecklas snabbast.

Idag