Nytt befolkningsrekord? Sydost = Sant!

Mars är som vanligt en väldigt intensiv månad. Händer otroligt mycket positivt i Kalmar just nu.

I förra veckan hade vi besök av landsbygdsminister Sven Erik Bucht som var lyrisk över utvecklingen i vår region. Han menade att alla satsningar och det goda samarbetet i vår region var helt unikt i landet. Roligt att höra!

I måndags kom bostadsminister Mehmet Kaplan till Norrliden. Vi hade ett bra möte om bostadsproduktion. Regeringen har ju som mål att Sverige till och med 2020 ska bygga 250 000 nya bostäder. Det är ett bra mål även om jag inte är helt hundra på att det räcker för att bygga bort bostadsbristen i landets tillväxtorter.

Bryter vi ned detta till Kalmar och vi skulle ta ”vår andel” så innebär det en produktion 275 bostäder om året de kommande fem åren. Det lär vi klara, inte minst mot bakgrund av att vi redan har detaljplaner som vunnit laga kraft för  drygt 2 000 bostäder. Då är inte områden som Rinkabyholm, Rifa och Fredriksskans inräknade. Bara i dessa områden kan det bli cirka 2 000 bostäder när detaljplanerna kommer fram. Absolut minst blir det på Fredriksskans med 150-200 bostäder.

Det är nog också så att residensstäder och universitetsorter får ta en mycket större del av det nationella målet. Jag tror tyvärr inte att bostadsproduktionen kommer öka särskilt mycket i orter som tappar befolkning och har väldigt låga fastighetspriser.

Att Kalmar är attraktivt är väldigt tydligt när man följer befolkningsutvecklingen. Förra året slog vi som bekant rekord med en ökning på 789 invånare.

Igår fick jag siffror från Kommuninvånarregistret som visar att vi hittills i år har växt med 214 personer, det ska jämföras med en ökning på 105 personer samma vecka förra året. Alltså mer än dubbel ökning mot rekordåret 2014! Skulle trenden hålla i sig så kommer vi öka med 1 600 år 2015. Det tror jag inte vi gör men det är inte omöjligt att vi slår rekord igen.

Igår hade vi första mötet med Pensionärsrådet där jag är ny ordförande. Ett riktigt bra forum med bra diskussioner och mycket matnyttig information.

Nu åker jag snart till Växjö för ett jurymöte med Stora Linnéstipendiet. Är ett pris som Kalmar och Växjö kommun instiftade när Linnéuniversitetet bildades. Priset är på en halv miljon kronor och går till en forskare vid LNU som ägnar sig åt forskning inom miljöområdet, ett krav är att det ska vara tillämpbart i regionen. Väldigt många ansökningar i år.

Ikväll kommer Karlskronas kommunledning till Växjö och vi har då en gemensam sittning kring bland annat sträckningen av Höghastighetstågen. Växjö och Kalmar har ett väldigt tätt samarbete, känns väldigt bra att Karlskrona nu också är med i arbetet igen. Sydost behöver vara sampratade och dra åt samma håll. Ingen annan än vi själva avgör vår framtid!