Sjunde bästa ökningen!

I förra veckan kom som bekant befolkningssiffrorna för 2014. Självklart är det väldigt glädjande att vi slog det gamla befolkningsrekordet från 1970. Att det har hänt något i Kalmar är väldigt tydligt. Den senaste befolkningsprognosen som SCB gjort visar att vi först år 2022 ska nå den befolkningssiffra som vi nu har.

Också om man gör en analys över landets residensstäder så framträder en väldigt spännande bild. I storlek är Kalmar på 16e plats bland residensstäderna. I befolkningstillväxt så landar vi på 7e plats vilket är väldigt bra!

Här är listan:

1. Stockholm 911 989 invånare, ökning 1.6 procent

2.   Malmö 318 107 invånare, ökning 1.6 procent

3. Halmstad 95 532 invånare, ökning 1.5 procent

4. Örebro 142 618 invånare, ökning 1.4 procent

5. Göteborg 541 145 invånare, ökning 1.4 procent

6. Växjö 86 970 invånare, ökning 1.3 procent

7. Kalmar 64 676 invånare, ökning 1.2 procent

8. Linköping 151 881 invånare, ökning 1.1 procent

9. Västerås 143 702 invånare, ökning 1.1 procent

10. Gävle 98 314 invånare, ökning 1.1 procent

Riket 1.07 procent

11. Umeå 119 613 invånare, ökning 1 procent

12. Jönköping 132 140 invånare, ökning 1 procent

13. Uppsala 207 362 invånare, ökning 1 procent.

14. Härnösand 24 755 invånare, ökning 1 procent

15. Östersund 60 495 invånare, ökning 0.9 procent

16. Nyköping 53 508 invånare, ökning 0.8 procent

17. Luleå 75 966 invånare, ökning 0.7 procent

18. Karlskrona 64 348 invånare, ökning 0.7 procent

19. Karlstad 88 350 invånare, ökning 0.6 procent

20. Falun 56 896 invånare, ökning 0.2 procent

21. Gotland 57 255 invånare, ökning 0.16 procent

Kalmar har under många år tagit emot färre flyktingar än många av våra jämförelsekommuner. Det slår också igenom i befolkningsstatistiken. Eftersom vi tagit emot färre än till exempel Växjö så är det också färre som söker sig till Kalmar än till andra kommuner. Människor från andra länder är precis som oss själva. De söker sig till landsmän och släktingar.

Kalmars flyttnetto från utlandet var 287 personer av en total befolkningsökning på 789 personer. Det motsvarar 36 procent.

Ser man till Kalmar län så var befolkningsökningen 1724 personer. Flyttnettot från utlandet var 2 694 personer vilket motsvarar 156 procent.

Utan invandring från utlandet hade vårt glesbefolkade län blivit ännu glesare med 970 färre invånare. Betänker man att Kalmar län är det enda län som idag har en lägre befolkning än på slutet av 1800-talet så inser man behovet av invandring och stora ansträngningar för lyckad integration. Det arbetet pågår för fullt i länets kommuner. Signalerna om omläggning av hela Arbetsförmedlingens arbete är också väldigt välkomna!

Kikar man på våra jämförelsekommuner så ser det ut på följande sätt:

Växjö ökade med 1148 invånare, av detta är 710 flyttnetto från utlandet. Det motsvarar 62 procent av ökningen.

Karlskrona ökade med 436 personer, flyttnettot från utlandet är 420 personer, motsvarande 96 procent.

Kristianstad ökade med 817 personer och hade ett flyttnetto på 532 personer vilket motsvarar 65 procent av ökningen.

Halmstad ökade med 1448 personer och hade ett flyttnetto från utlandet på 955 personer, vilket motsvarar 66 procent.