Polisen, relationer & omsorg

Idag besökte företrädare för Polisen Kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta för att berätta om den organisationsförändring som nu genomförs till följd av att Polisen nu är en myndighet, istället för 21 länsmyndigheter som tidigare. Vi tillhör den södra regionen tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronoberg. Det är en för stor region! Det hade varit mycket bättre att bilda en region med Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Skåne med sin storlek både befolkningsmässigt och geografiskt hade mycket väl kunnat bilda en egen region.

Det kom också en redovisning av det samarbetsavtal som Kalmar kommun ingått med polisen. I den är det fokus på framförallt narkotika, krogrelaterat vård och rattonykterhet. I princip alla punkter som vi kommit överens om är uppfyllda. Känns bra. Vi har ett väldigt gott samarbete mellan polisen och Kalmar kommun.

Jag avstår från att kommentera relationer. Nu senast gäller det förre finansministern Anders Borg och hans nya relation. Det enda vi vet är att vi inte vet. Det andra vi vet är att det oftast är väldigt tufft för de inblandade. Det tredje vi vet är att det som är privat är privat.

Igår besökte jag och kommundirektören Annette Andersson socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen som båda har flyttat till nya lokaler.

Den nya ledningen och nämnden på omsorgsförvaltningen har nu så smått börjat komma in i arbetet. Det har skrivits väldigt mycket om omsorgen i Kalmar den senaste tiden. Det är bra med engagemang.

Nu har ett arbete inletts som innebär att man vänder på alla stenar. Det är efterlängtat av många jag pratat med som jobbar inom omsorgen. Nyhetsbrev med direkt information, tydligare beslutsvägar, tydligare organisation med mera. Syftet med alla dessa förändringar är glasklara: Vi har en äldreomsorg för de äldres skull. Resurserna ska också nå de äldre!

Budgetmässigt ligger vi inte fel i Kalmar. Vi är en av de kommuner i landet som lägger mest pengar på äldreomsorg. Då ska vi också se till att vi får ut det mesta möjliga av de resurser vi satsar. Jag har haft många samtal med anställda inom omsorgen som vittnat om att det inte varit så. Då får man vända på alla stenar och faktiskt börja om. Den resan har nu påbörjats. Självklart kommer det ta lite tid. Omsorgen är ingen liten organisation. Är dock övertygad om att resan är rätt.

Det visar inte minst utvecklingen i Södermöre de senaste åren. Där har man förändrat sin organisation och sitt arbetssätt vilket fått till följd att man bland annat har 100 procents nöjdhet bland brukarna i hemtjänsten.  Det är bäst i landet!