Regionkommun, Öland, fotboll, musslor och åkermark

Några reflektioner i punktform så här en snöig onsdag.

* Förra mandatperiodens diskussion om att bilda större regioner förefaller nu stendöd. Det har jag inget emot. Istället går vi nu mot en utveckling där länen fusionerar ihop sina landsting och regionförbund i en Regionkommun. Vid årsskiftet bildades Regionkommuner i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och Jämtland. I Västerbotten och Dalarna är man på gång och sedan tidigare finns Västra Götaland, Skåne och Halland. Självklart bör också Kalmar län i samband med nästa val bilda Regionkommun. Det regionala utvecklingsarbetet skulle då kraftsamlas till en aktör istället för att vara uppdelad som idag. I Kronoberg har processen gått väldigt smidigt, där hanteras nu de regionalpolitiska frågorna i en särskild nämnd med både regionala politiker och kommunpoltiker.

* På Öland pågår nu en pseudodiskussion kring att byta namn på Kalmarsund till Ölandssund. Hade jag varit inblandad i den Öländska besöksnäringen hade jag lagt fokus på bygga upp en obefintlig organisation för turismen som ihop med lantbruket måste betraktas som basnäringen för Öland. År 2014 tappade man 60 000 gästnätter, trots kanonväder. Att Öland inte fungerar som destination drabbar inte bara Öland utan hela regionen. Vi är från Kalmar vidöppna för samarbete, samverkan eller samgående när det gäller besöksnäringen. Intresset har dock varit svalt.

* Igår lämnades en stor ansökan in till EU-programmet Baltic Blue Growth. Det handlar en stor musselodling i Kalmarsund. Totalt rör det sig om 13 miljoner kronor. Besked kommer till sommaren. Skulle vara väldigt bra för vår kustmiljö med storskalig musselodling.

* Har precis varit på pressträff i Långviken kring att vi nu blir värdar för SM i Beach-fotboll i tre år. Är Svenska Fotbollsförbundet som står bakom. Ytterligare ett evenemang som stärker Kalmars attraktivitet!

* Igår presenterades Simhallsutredningen för Kommunstyrelsen. Är ett riktigt stort och omfattande projekt med en bedömd kostnad på drygt 300 miljoner. Under de närmaste månaderna ska man utreda en lämplig placering. Måste vara ett område på upp mot 20 000 kvadratmeter. Det är en anläggning som ska stå i många år och då måste det finnas möjlighet för framtida politiker att kunna bygga ut och bygga om. Självklart måste också framtidens behov av parkeringar tillgodoses. Dagens simhall har en nästintill omöjlig placering när det handlar om att bygga ut eller bygga om.

* På kommunstyrelsen igår antog vi också en fördjupad översiktsplan för Södra Staden, Rinkabyholm, planen innehåller upp mot 1000 nya bostäder som blir möjliga när E22 flyttas.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ville att ytterligare åkermark skulle tas i anspråk för att få fram ytterligare bostäder. Detta röstade vi nej till av flera skäl.

Dels så tar nya E22an i anspråk ganska mycket jordbruksmark i området. D

Dels så har vi en översiktsplan där vi är mycket restriktiva när det gäller att bygga på åkermark.

Dels så är Länsstyrelsen direkt motståndare till det med hänvisning till vår översiktsplan och kulturlandskapet.

Dels så måste vi i vårt land öka vår självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel.

Jag antar att många lantbrukare med moderat-sympatier blir ännu mer skeptiska till sitt parti i Kalmar efter detta utspel.

* Vi tog också beslut om att det ska vara möjligt för kommunens drygt 5000 anställda att mot bruttolöneavdrag ha en bil som drivs på el eller biogas. Ett mycket konkret sätt att stödja miljön men också spara pengar för våra anställda. Det gör Kalmar kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.