Lite gott och blandat

Har just haft genomgång av läget med Annette Andersson som vi nu föreslår ska bli ny kommundirektör. Hon är väldigt uppskattad som ledare och är väldigt drivande. På tisdag tar kommunstyrelsen beslutet. Förhoppningsvis enhälligt.

Nu ska jag snart bege mig mot KLS för invigning av en helt ny förädlingsavdelning. Kommer skapa nya och välbehövliga jobb. Har skrivit det förut och jag skriver det gärna igen, de Gröna Näringarna betyder oerhört mycket för vår region. Att visa upp Kalmar-regionen som ledande region i landet på detta område blir också fokus när landsbygdsminister Sven Erik Bucht kommer på besök 4-5 mars.

På tisdagen kommer vi också hantera kommunledningskontorets årsrapport för 2014. Vi mäter ju väldigt mycket när det gäller kvalité i kommunens verksamhet.

Här kommer ett citat från rapporten:

”2014 var femte året som Kalmar kommun deltog i Sveriges kommuners och landstings mätning ”Kommunens kvalite i korthet”. Kalmar visade även vid denna mätning ett gott resultat och stod sig bra bland de 230 kommuner som deltog. 75 procent av måtten visade att Kalmar är bättre eller mycket bättre än medel bland deltagande kommuner och vi hade förbättrat oss inom flera områden. Till exempel har antalet brukare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten ökat. Likaså har andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga också ökat.”

Sedan finns det självklart områden där vi kan förbättra oss ytterligare. Det är på det sättet utvecklingsarbete måste bedrivas. Mät, följ upp och sätt mål. Mät, följ upp och sätt nya mål. Det är ett ständigt pågående arbete.

Igår hade omsorgsnämnden sitt första möte för mandatperioden. Det är mycket diskussioner nu. Jag följer arbetet och för samtal med medarbetare, brukare och politiker i princip dagligen. Jag känner stor tilltro till den resa som nu påbörjats. Budgetmässigt har vi definitivt stora möjligheter att ha en äldreomsorg i nationell framkant. Nu ska alla stenar vändas för att också skapa en organisation som gör det möjligt.

Att Göran Hägglund avgår som partiledare är inte särskilt förvånande. Han har varit med väldigt länge och är ändå inte lastgammal. Det är med andra ord fullt möjligt att starta om en yrkeskarriär och få ett helt annat liv. Rent mänskligt förstår jag honom absolut. Vem som ska efterträda blir spännande att se. Är det något parti som i grunden är tämligen splittrat så är det just Kristdemokraterna. Nu lär falangstriderna starta.