Lite blandat

Började lite smått i förra veckan men nu är det fullt ös som gäller. Känns riktigt bra att komma igång efter lite välbehövlig ledighet.

Några korta:

* Kalmar Lantmän föreslås fusioneras med Lantmännen. Jag och Anders Andersson mötte under måndagen VD Claes Göran Nilsson och styrelsens ordförande Gunnar Pleijert. Vi fick en bra information. Om dessa två herrar tillsammans med sin styrelse kommit fram till att denna lösning är den bästa så är det nog så. Det finns få personer som brinner så mycket för att utveckla de Gröna Näringarna i vår region som Claes Göran och Gunnar. De skulle aldrig medverka till något som de inte trodde var bra för näringen. Svenska Lantmännen har också en bra ledning i Johan Andersson som tidigare var VD på KLS. Det talar också för att denna fusion har möjlighet att lyckas.

* Det har varit lite turer fram och tillbaka när det gäller om huruvida Kalmar ska slå befolkningsrekordet från 1970 då vi ökade med drygt 780 personer. Precis efter nyår såg det ut som att rekordet missades med några få personer. Nu efter helgen så har Kommuninvånarregistret uppdaterats och då visar tabellen en ökning med 795 personer. Står sig den siffran när SCB presenterar de defintiva siffrorna i februari så blir det nog en tårta.

* Tog i förra veckan spadtag för 111 centrala hyresrätter på Kvarnholmen. Det är den största samlade byggnationen av hyresrätter på Kvarnholmen någonsin.

* Rockaden mellan Thomas Tryggvesson och Mattias Ask som förvaltningschefer blir riktigt bra. Båda personerna är bra.

* Igår kom SKL med en prognos över ekonomin. Ser inte direkt ljust ut för kommunsektorn. Här är ett citat som visar på lägets allvar:

– Våra beräkningar visar att de förväntade kostnadsökningarna fram till 2018 inte kan klaras utan höjda statsbidrag och fortsatt höjd skatt. Då räknar vi ändå med att de ekonomiska resultaten bara når halvvägs till tumregeln för god ekonomisk hushållning trots skattehöjningar på 83 öre och höjningar av statsbidragen med 15 miljarder fram till 2018, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

För att undvika skattehöjningar behöver regeringen höja statsbidragen med cirka 30 miljarder under den kommande mandatperioden. Det skulle verkligen behövas. Under de senaste åtta åren har skatterna sänkts med 130 miljarder så visst borde det över tid vara möjligt. Det finns dock två avgörande skillnader mellan Magdalena Anderssons och Anders Borgs förutsättningar.

1. Anders Borg ärvde ett överskott på nästan 100 miljarder. Magdalena Andersson ärvde ett underskott på drygt 70 miljarder.

2. Det försvarspolitiska läget kommer nu kräva rejäla satsningar på försvaret. Läget var helt annorlunda för några år sedan.

Nu presidie i Destination Kalmar och sedan en tur till Malmö.