Lite av varje

Har precis haft det årliga julkaffet med kommunens pensionerade förvaltningschefer och politiker. Per Jarlbo höll som brukligt ett tal med lite anekdoter. Han började i Kalmar i början av 60-talet. Är en enorm erfarenhet som finns i denna grupp.

Igår hade vi årets sista kommunfullmäktige. Den stora frågan var budgeten. Till skillnad från många andra kommuner så är det ordning och reda i Kalmar. Vi har en stabil politisk majoritet och när oppositionen dessutom lägger budgetförslag utan siffror så blir stödet för majoritetens förslag närmast Nordkoreanskt.

Bakom majoritetens resultaträkning och investeringsbudget står 53 av kommunfullmäktiges 61 ledamöter.

Endast Folkpartiet med fyra mandat och Miljöpartiet med fyra mandat hade tillstymmelser till resultaträkningar.

Kristdemokraterna lade mängder av förslag när det gäller satsningar. Helt utan finansiering. Skulle fullmäktige gått på dessa förslag så hade vi behövt höja skatten för att nå ett överskott.

Folkpartiet ville sänka skatten med 10 öre och finansiera det med att halvera stödet till Destination Kalmar. Hade i praktiken inneburit att allt från Stadsfest, Ironman, Idrottsturism och Musik på Larmtorget hade fått läggas ned. Man vill också dra ned ett antal miljoner till Samhällsbyggnadskontoret vilket naturligtvis kommer påverka bostadsbyggandet. För att klara finansieringen av sin 10-öring i sänkt skatt minskar man också omsorgsnämndens ram med ytterligare två miljoner.

SD vill också sänka skatten med 10 öre men redovisar ingen finansiering.

Moderaterna. De som gör anspråk på att leda oppositionen hade inga siffror överhuvudtaget i sin budget på hela tre sidor.

Igår presenterades också SCBs medborgarundersökning som visar att Kalmarborna är väldigt nöjda med sin kommun. På alla områden utom ett så slår vi våra jämförelsekommuner.

Nu lunch med en av regionens främsta entreprenörer.

Imorgon Regionförbundets styrelse och sedan ett antal möten under torsdagen. På fredagen ska jag på skolavslutningar. Till helgen stänger jag politik-butiken och går in i Juldvala.