Lite fakta om Kalmar & våra jämförelsekommuner

Jag har alltid gillat jämförelser och jag har alltid gillat fakta.

För den som är intresserad av kommunal ekonomi så kommer här två olika redovisningar.

* Resultat före extraordinära poster, per invånare, i Kalmar plus våra jämförelsekommuner 2011, 2012 och 2013.

* Utveckling av skuldsättning i respektive kommunkoncern under samma år. (Kommunen och de kommunala bolagen tillsammans, en del kommuner låter bolagen göra investeringar. Av den anledningen måste man jämföra helheten)

Under dessa år var det enbart Kalmar som var lett av S.

Halmstad, en av landets absolut rikaste kommuner. Detta grundat på tidigare ägande av Sydkraft. En mycket stor  del av deras resultat brukar bero på ”finansnettot”, dvs intäkter från kapital.

Resultat per invånare:

2011 2 514 

2012 1 291

2013 2 647.

 Skuldsättning Halmstad kommunkoncern, per invånare:

2011 – 24 532 

2012 – 36 420

2013 – 35 959

Karlskrona. (Är till storleken jämförbara med Kalmar. Har i likhet med Kalmar inga gamla tillgångar i form av aktier eller dyl som kan förstärka resultaträkningen. )

Resultat per invånare:

2011 218 kronor 

2012 39 kronor 

2013 336 kronor 

Utvecklingen av skuldsättningen i Karlskrona kommunkoncern ser ut på följande sätt, per invånare.

2011 – 76 151

2012 85 768 

2013 – 84 432 

Kalmar

2011 gjorde vi ett minusresultat på 1385 kronor per invånare som berodde på en avsättning för sluttäckning av Moskogen på över 100 miljoner. (Alla partier var överens om att ta det på ett år så att man var av med det)

2012 landade vi på 1975 per invånare

2013 landade vi på 896 kronor per invånare

Skuldsättning Kalmar kommunkoncern, per invånare

2011 80 842 per invånare

2012 80 530 per invånare

2013 75 904 per invånare

Växjö, resultat per invånare

2011 734 kronor

2012 617 kronor

2013 790 kronor

Skuldsättningen i Växjö kommunkoncern har utvecklats på följande sätt:

2011 87 315

2012 87 448

2013 96 402

Kristianstad, resultat per invånare:

2011 146

2012 686

2013 679

Skuldsättningen i Kristianstad kommunkoncern har utvecklats på följande sätt:

2011 61 224

2012 67 188

2013 72 087

Av detta kan man dra slutsatsen att Kalmar med undantag av 2011 (Moskogen) haft resultatnivåer som innebär att vi är bäst eller näst bäst av våra jämförelsekommuner.

Under samma period har vår skuldsättning minskat medan den ökat i samtliga av våra jämförelsekommuner. Vi har i dessa siffror lägst skuldsättning tillsammans med Halmstad.

Hur det ser ut i boksluten 2014 får vi återkomma till. Det jag hör är att det är tjurigt i samtliga dessa kommuner. På samma sätt är det framåt. I Växjö lägger man en mycket stram budget med ett överskott på endast en miljon.