Den moderata kollapsen i Kalmar

För precis en vecka sedan var oppositionsrådet Christina Fosnes väldigt kritisk mot majoritetens budgetförslag. I likhet med kommunsektorn i övrigt så budgeterar vi mindre överskott än tidigare. Mot detta riktade Fosnes mycket hård kritik. Hon hävdade till och med att Kalmar kommun stod på konkursens rand vilket absolut inte är sant. Vi har tvärtom förbättrat vår soliditet de senaste åren och har ett högre överskott än till exempel Växjö.

Idag var det Kommunstyrelse och oppositionen skulle lägga sina budgetförslag. Vi var alla spända av förväntningar. Detta särskilt mot bakgrund av Fosnes uttalanden om att man måste ha minst två procent i överskott. Hon gav också, i förra veckan, sken av att det skulle komma ett gemensamt budgetförslag från rest-alliansen.

När mötet skulle öppna så delades oppositionens budgetförslag äntligen ut. Något gemensamt budgetförslag hade man inte kunnat enas om. Varje parti lade sitt eget.

Det moderata förslaget från Christina Fosnes och Per Dahl kommer gå till historien. Total omfattning på hela den moderata budgeten var 3.5 sida. Det innehöll inte en enda siffra!!

Det föranledde mig att dela ut en kopia på kommunallagen där det står följande:

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775).

Inte ens om man är snäll och verkligen anstränger sig så går det hävda att det moderata budgetförslaget till någon del uppfyller kommunallagens krav på en budget.

Det slutade med att moderaterna i brist på eget budgetförslag fick yrka bifall till majoritetens budget. Samma budget som man för en vecka sedan kritiserade skoningslöst.

Om moderaterna i Kalmar kommun tidigare haft problem så är det ingenting mot vad man nu har.